Bokslutskommuniké 2018 – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2018

  • 1 min read

Jag sammanfattar 2018 som ett år där alla verksamheter förbättrat sina rörelseresultat och där vi som helhet når ett positivt operativt kassaflöde. Vi skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt produkt- och tjänsteutveckling, men framförallt möjligheten till att investera i våra nät för att i framtiden på bästa sätt kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Vd Bengt Östling

 Läs hela rapporten här

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.