Pågående projekt

Rällsjöbo

Planerad projektstart

2021-08-25

Planerad projektslut

2022-08-31

Projektledare

Namn:
Linus Viklund
E-post:

Projektstatus

Driftsatt

Projektinformation

2022-03-25 En del mindre arbeten återstår vid stationerna detta kommer att påbörjas så fort väder och markförhållandne medger det.

2021-11-23 Projektet fortlöper och beräknas vara klart innan årsskiftet. Rasering kommer att ske i början av 2022.

2021-08-16 Projektet är uppstartat. Schakt kommer bedrivas ca 2 mån beroende på terrängen.

2021-06-17 Projektet beräknas starta under sommaren.

2021-04-08 Vi moderniserar och vädersäkrar elnätet i Rällsjöbo.
Vi kommer i samband med detta förlägga en kanalisation för fiber för framtida bruk. Schakt från Rv69 och ut till Näset.

Informationen uppdaterad

2022-10-18 14:02