Pågående projekt

Mora by – Sörbo (L223), Säter

Planerad projektstart

2020-09-28

Planerad projektslut

2020-11-27

Projektledare

Namn:
Linus Viklund
E-post:

Projektstatus

Driftsatt

Projektinformation

2022-03-25 Kvarvarande återställningsarbete kommer att påbörjas så fort väder och markförhållanden medger det.

2021-11-23 All schakt är nu klar i området och vi kommer i början av december att börja lägga om och flytta mätarskåpen. Detta kommer att medföra kortare strömavbrott. Innan strömmen bryts går vi runt och knackar dörr och informerar berörda.

2021-06-17 Projektet beräknas starta i oktober.

2021-04-08 Start av projektet planeras och entreprenör tilldelas uppdraget till veckan. Efter det kan en tidplan spikas.

2020-11-20 Diskussioner förs med Länsstyrelsen angående schaktsträckan.

2020-10-27 En utökning av detta projekt kommer göras. Därmed skjuts projektet fram ett år. Detta gör att vi kommer att kunna vädersäkra en mycket större del av sträckan och samtidigt även byta ut luftledning till kunderna i Hagalund.

2020-05-26 Vi markförlägger nu stamnätet på streckan mellan Storhaga/Mora by i Gustafs från södra sidan av järnvägen till Sörbo planeras till hösten 2020. Detta är ett led i Dala Energis arbete för att vädersäkra elnätet och minimera antalet avbrott. Sträckan försörjer även Grängshammar och Skenshyttan med el. Förberedande arbete pågår redan nu på plats. Berörda markägare har kontaktats via telefon och brev.

Informationen uppdaterad

2022-10-18 13:56