Pågående projekt

Hedby Brända FTTH

Planerad projektstart

2017-11-13

Planerad projektslut

2018-12-31

Projektledare

Namn:
E-post:

Projektstatus

Pågående byggnation

Projektinformation

2019-06-27 Fiberinstallationerna är i slutfasen och beräknas vara klara denna vecka då helgarbete är inplanerat.

2019-06-17 Fiberisnatllationer är påbörjade i området och ni kommer att bli kontaktad av vår entreprenör för bokning av tid. Återställningsarbete är påbörjat i området efter vägar/grönytor och asfalteringar påbörjas med start vecka 27. På tomt är det grovåterställning som utförs.

2019-05-15 Bokning av kunder för fiberinstallationer kommer att påbörjas under vecka 21-22 dock så återstår det schakt kvar i Brändan.

2019-05-03 Schakt i området är påbörjad i Brändan och man fortsätter efter det till Hedby. Återställnng efter tidigare schakt är också påbörjad.

2019-04-18 Schakt återupptas igen efter Påskhelgen med start tisdag 23 april och en översyn görs också på de återställningar som behöver åtgärdas sedan tidigare schakt. Återställning gräsytor utförs senare när det har torkat upp.

2019-03-25 Förberedelser och planering pågår nu då arbetet återupptas efter vintern då tjälen börjar gå ur marken. För tillfället så genomför vi borrningar vid vägar och järnvägar där det finns sådana övergångar. Fiberinstallatione är påbörjad i området runt Wallgrens rund. Mer exakt tidplan kommer vid nästa uppdatering.

2018-12-19 Vår tiplan att vi skulle vara klara med fiberutbyggnaden i området 2018 kommer av olika anledningar inte att hållas. Nu när alla tillstånd är klara så är det inte möjligt att schakta effektivt med tjäle i marken och det återstår både schakt i området samt borrningar under väg. Vi återupptar arbetet under vår/sommar 2019 med schakt och installationerna. Information om detta kommer också att skickas ut via brev.

2018-11-27 Vi har nu kommit så långt med tomtschakterna att vi inte längre har möjlighet att ta in nytillkomna kunder i projektet, missade du fiberkampanjen finns fortfarande möjligheten att beställa efteranslutning till ordinarie pris.

2018-11-20 Schaktning av områdesnätet är påbörjat i området tyvärr lite försenad enligt planering men nu är vår entreprenör igång vilket innebär att det blir begränsad framkomplighet där de går fram. Tidplan och status för kommande installationer kommer i en senare uppdatering. Återställning direkt i samband med schaktarbetet är en grovåterställning där syn av området kommer att utföras då schaktarbetet är slutfört.

2018-10-25 Områdes schakt kommer att påbörjas under vecka 44 vilket innebär att det kan bli trångt på vägarna då merparten av schakten går fram efter de vägar som finns. Även tomtschakt kommer att slutföras i området.

2018-09-20 Här kommer preliminär uppdaterad tidplan för fiberutbyggnaden i området. Projektering och markupplåtelseavtal är nästan klart, tomtprojektering påbörjas v.38, preliminär schaktstart v.45 och preliminär driftsättning av området v.49.

2018-08-17 Vid byggmötet i bystugan informerade vi om vilka tjänster som erbjuds i Dala Energis Fibernät vikten av att uppdatera sina kontaktuppgifter och att man har kryssat i rot/rut avdraget på sin beställning. Kontaktuppgifterna är viktiga så vår entreprenör Netel kan få tag i er vid tidsbokningar vid projektering och installation. Löpande kommer all information att ske via vår hemsida och under aktuellt projekt https://dalaenergi.se/fibernat/ . Preliminär tidplan som kan förändras. Tillstånd hos Trafikverket är sökt. Kontakt med boende ang. markupplåtelseavtal är påbörjad och i vissa projekt klart. Tomtprojektering är påbörjad samt detaljprojektering i området klart. Preliminär schaktstart slutet av augusti.

Har du frågor om fiber kontakta projektledare Peter Nygård eller säljansvarig Kenneth Nilsson på 0247-738 72 alt e-post kenneth.nilsson@dalaenergi.se

Informationen uppdaterad

2019-10-07 08:00