Pågående projekt

Fornby 10216

Planerad projektstart

2021-05-03

Planerad projektslut

2021-12-30

Projektledare

Namn:
Lars Jonsson
E-post:

Projektstatus

Driftsatt

Projektinformation

2022-07-15 Nya elnätet är nu inkopplat och återställningen är klar. Gamla luftledningen är kvar och den kommer att raseras i vinter. Tack för visad hänsyn.

2022-05-17 Inkoppling av nya elnätet pågår och beräknas vara klart i mitten på juni. Återställning påbörjas när allt är klart.

2021-12-03 Grävningen är till stor del klar, nu måste vi tyvärr pausa detta projekt och kommer att slutföras detta under vår/sommar 2022.

2021-10-01 schakten pågår och beräknas vara klar vecka 41, inkopplingen av det nya nätet påbörjas så fort vi får montörer lediga, vilket kan dröja minst en månad innan vi kan börja.

2021-04-08 Schakt startas till våren/sommaren 2021. Vi kommer gräva från Reningsverket i Fornby till Båthusvägen. Syftet är att förnya elnätet, skapa högre elkvalité och att minska antalet avbrott.
En nätstation ska bytas och två belysningsstolpar byts ut samtidigt.

Informationen uppdaterad

2022-07-15 09:00