Värmevärden Siljan AB tar över fjärrvärmeverksamheterna i Leksand och Rättvik

Den 1 februari bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51 % av Värmevärden AB och till 24,5% av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. Bolagets styrelse hade under torsdagen sitt första sammanträde. Arbetet med att integrera verksamheterna beräknas pågå under våren. 

Vi är mycket glada för förtroendet att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Leksand och Rättvik i ett samägande med Rättviks kommun och Dala Energi AB säger Anders Ericsson, vd för Värmevärden. 

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik har bedrivits som två enskilda verksamheter, där de tidigare ägarna sett ett behov av ökad samverkan samt vikten av att ingå i en större verksamhet för att kunna fortsätta utveckla fjärrvärmen. I och med bildandet av det nya bolaget har Värmevärden tagit över ansvaret för fjärrvärmeverksamheterna och kommer under våren att jobba med att integrera verksamheterna med Värmevärdens övriga verksamhet.  

– Genom det nya partnerskapet med Värmevärden, kommer vi tillsammans att skapa en starkare värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt. Affären kommer att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och delägare, säger Bengt Östling, vd för Dala Energi.

– Med det nya bolaget och Värmevärden som delägare ser jag stora möjligheter att utveckla Rättviks kommun tack vare en effektivare verksamhet i Rättvik och Leksand. Vi kan genom samverkan förbättra kundkontakten, förstärka kompetensen och skapa en mer hållbar energilösning, säger Ulrica Momqvist, styrelseledamot representerande Rättviks kommun. 

Styrelseledamöterna Bengt Östling, Anders Ericsson och Ulrica Momqvist.

varmevarden

Dokument & länkar

Release