Dala Energi hjälper Falu Energi & Vatten att modernisera elnätet

Under varumärket Dalalink som ingår i Dala Energi-koncernen, har ett avtal tecknats med Falu Energi och Vatten i syfte att byta ut tio stycken nätstationer, till ett värde av 2,4 miljoner kronor.

Genom förvärvet av Dalalink 2018 ges en möjlighet för Dala Energi att växa på den externa marknaden och bedriva en effektiv entreprenadverksamhet.

Ordern omfattar en modernisering av elnätet inom Falu Energi & Vattens område och innefattar tio stycken nätstationer. Arbetet påbörjades nu i veckan och ska vara klart i slutet av augusti månad 2019.

– Vi tackar Falu Energi & Vatten för förtroendet att få vara delaktiga i arbetet med moderniseringen av elnätet och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete, säger Peder Löf, Entreprenadchef på Dala Energi.

siljansnas 15