Efter de senaste månaderna kan vi nog alla vara överens om att det är väldigt svårt att spana in i framtiden. Det är nog få som kunnat förutspå det scenario som vi står inför nu. En otroligt varm vinter, rekordlåga elpriser och kraftigt sjunkande oljepriser. Men den mest oväntade situationen är ändå Coronapandemin. Effekten för Dala Energi har hittills varit relativt begränsad, men detta kan ändras fort och vi följer noga utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. 

Vi kan summera ett resultatmässigt bra kvartal där vi investerar rekordmycket i utveckling av våra nät. Resultatet domineras av att vi redovisar resultateffekten av bildandet av Värmevärden Siljan AB, försäljning av dotterföretag och förvärv av andelar i Värmevärden Siljan. Bortser man från engångseffekten, sker också en resultatförbättring av det underliggande resultatet under första kvartalet i jämförelse mot samma period föregående år. Detta trots att den temperaturrelaterade omsättningen påverkades negativt under perioden. Antalet graddagar uppgick till 76 % av normalåret, som är ett mått på temperaturens påverkan på den del av energiförbrukningen (uppvärmning) som påverkas av klimatet. Samtidigt sjönk marknadspriset på el kraftigt, från i snitt 48,3 öre/kWh till i snitt 19,8 öre/kWh. Fibernätsaffären fortsätter att växa, vilket också bidar till ett förbättrat resultat.   

Vi fortsätter utvecklingen av kraftproduktionsaffären. Vi har tidigare investerat i ett vindkraftverk på Hedboberget i Rättviks kommun och har nu också påbörjat investeringen av en andel i ett vindkraftverk i Riskebo, Hedemora kommun. Vi har förhandlat fram en indirekt utveckling genom att förvärva16,9 % av aktierna i Dala Vind AB och blir därmed efter förvärvet ägare till 20,3 % av aktierna. Utvecklingen innebär att prognosen för den framtida kraftproduktionen – med ett direkt eller indirekt ägande – ökar från 8 GWh till ca 45 GWh år 2023. Den totala investeringen i utvecklingen av produktionsaffären är ca 58 mkr. 

Nyemission
Med anledning av detta har styrelsen beslutat att utnyttja bemyndigandet för att nyemittera ut aktier i Dala Energi. Målet med nyemissionen är att tillvarata tillväxtmöjligheter inom kraftproduktionsaffären, där vi verkar för regional samverkan och strukturutveckling.  

Vår målsättning är att genomföra en ägarspridning som fortsätter att värna om vår ägarmodell. Ett privatägt företag, där det privata ägandet är förankrat i bygden tillsammans med kommuner där vi är verksamma. Detta är en unik drivkraft för bygdens utveckling genom att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i bygden på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. En utveckling av bygden på affärsmässiga grunder.   

Teckningen av de nya aktierna kommer att erbjudas från och med den 8 juni till och med den 21 augusti 2020, på en särskild teckningslista via vår marknadsplats Pepins. Ytterligare information angående emissionen finns att hitta i delårsrapporten under rubriken “Aktier”.  

Årsstämman
Det är med stor sorg som årets höjdpunkt årsstämman, fredag den 15 maj, måste genomföras på ett mycket annorlunda och begränsat sätt, då vi i allra högsta grad vill ta ansvaret att minska risken för smittspridning i vår bygd. Eftersom många av våra aktieägare inte personligen kan närvara kommer vi att sända stämman live via vår kanal på Facebook. 

Vi fortsätter att tillsammans utveckla Dala Energi till Bygdens bästa investering.  

Dokument & länkar