dala-energi-startbild-2500
Fibernät /

Stäng Vi bygger mest fiber i Dalarna

Vi har passerat ett par viktiga milstolpar i Fiberaffären och Dala Energis fiberutbyggnad.

  1. Fibernät passerade 5 000 kunder som köper tjänst i vårt nät.
  2. Vi har även passerat 8 000 anslutna adresser.

Utvecklingen inom fiberverksamheten har som du säkert uppmärksammat, varit kraftig de senaste åren. Vi ser tydligt ökningen från 2014 och den bara fortsätter.

2016 var vårt intensivaste år hittills. Nu fortsätter vi att bygga ut fibernätet etapp för etapp enligt vår plan, där alla byar finns med. Som en lokal leverantör tar vi ansvar för bygden, med en närhet till support som ingen annan kan erbjuda.

 

En av våra styrkor är samarbetet med Sveriges största kommunikationsoperatör Zitius. Via tjänsteportalen Zmarket erbjuder vi ett öppet fibernät med ett stort urval av lokala och rikstäckande leverantörer, däribland Telia, samt ett brett utbud av tjänster inom bredband, telefoni, TV och andra digitala tjänster.

Den fortsatt intensiva fiberutbyggnaden är ett led i vår nya vision – tillsammans för bygdens bästa investering – en satsning för att utveckla vår bygd idag, och en investering för kommande generationers behov.