dala-energi-startbild-2500

Stäng Energiskatten

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från oss på Dala Energi blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

-Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.

-Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget, det vill säga Dala Energi.

-Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring till höger.

 


Vill du höra mer?
Lyssna på Radio Siljans intervju med Dala Energis Kommunikations & Marknadschef Kent Byman här
Radiointervju om energiskatten

energiskatten

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme, kWh (2017 års priser). Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket).
Har du frågor angående flytten av energiskatten får du gärna ringa vår kundkontakt som har öppet alla dagar på tel 0247-738 20.

Alla våra kunder ska i dagarna fått ett brev som informerar om detta, har du inte fått brevet eller vill läsa det igen finns det här energiskatt_privat_171027_skarp_version_03

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige är du välkommen att vända dig till Skatteverket.