dala-energi-startbild-2500

Stäng Dala Energi AB ( publ) bokslutskommuniké 2017

VD:s kommentarer

När vi nu summerar 2017 så bidrar alla verksamheter, med undantag för vattenkraften, till ett starkt positivt resultat. Under året når vi ett positivt operativt kassaflöde och skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt utveckling. Varenda krona vi nu tar in i prishöjning på elnätet kommer vi att återinvestera i våra nät för att i framtiden kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Läs mer Bokslutskommuniké 2017

 

Leksand_hamnen