dala-energi-startbild-2500
Allmänt /

Stäng Bokslutskommuniké 2018

Jag sammanfattar 2018 som ett år där alla verksamheter förbättrat sina rörelseresultat och där vi som helhet når ett positivt operativt kassaflöde. Vi skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt produkt- och tjänsteutveckling, men framförallt möjligheten till att investera i våra nät för att i framtiden på bästa sätt kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Vd Bengt Östling

Läs hela rapporten här. 

 

Laughing_women