dala-energi-meny-elnat-2400

 

  • För närvarande har vi långa handläggningstider.
    Generellt gäller 3 veckor från inkommen föranmälan tills vi påbörjar handläggning.
  • Mikroproduktionsärenden – Godkännande för idrifttagning sker inom 4 veckor efter inkommen färdiganmälan.
    Nyanslutning – Inkoppling sker tidigast 4 veckor från inkommen färdiganmälan.
    Tillfällig anläggning – inkoppling sker tidigast 4 veckor från inkommen föranmälan.
  • Vi jobbar hårt med att få ner handläggningstiderna och ber er ha överseende med detta samt skicka in föranmälan/färdiganmälan så tidigt ni kan.

Nyanslutning

Behöver du el till din fastighet? Eller vill du återansluta ett hus till elnätet? Här svarar vi på dina frågor om när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät. Vid ny anslutning gör du din beställning med hjälp av din elinstallatör. Elinstallatörer gör anmälan här (länken ersätter tidigare pdf för/färdiganmälan, ärenden administreras enbart via foranmalan.nu).

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar samt nyanslutningar.


Vad kostar en ny anslutning?

I nedanstående tabell ser du en prisindikation på kostnaden för din anslutning. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och närmaste nätstation. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen och elnätets förutsättningar på platsen. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Vill du veta mer om hur anslutningspriser räknas ut, klicka här


Pristabell Privatkund (16–35 Ampere)
Rörlig avgift betalas inte för de första 300 meterna utan enbart för överskjutande del, för överskjutande del tillämpas metertillägg enligt prislista. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din fastighets anslutningspunkt och närmaste nätstation. Priser inklusive moms. Prislistan gäller från och med 230101. 

 

Grundpris privatkund inkl moms

Avstånd till närmaste nätstation16-25A35A
0-300 m44 375 kr62 125:-
300-600 m44 375 kr
+ 507 kr/m
62 125 kr
+ 507 kr/m
600-1 200 m196 475 kr
+ 909 kr/m
214 225 kr
+ 909 kr/m
1 200-1 800 m742 025 kr
+ 526 kr/m
759 625 kr
+ 526 kr/m

OBS! När lokala förhållanden så kräver används enskild prissättning istället för schablonprissättning. Vid avstånd över 1 800 meter från befintlig anslutningspunkt beräknas alltid en individuell anslutningsavgift. Som lägst blir kostnaden densamma som motsvarande anslutning inom 1800 meter från en befintlig anslutningspunkt.

prisindikation


Skärmavbild 2022-04-25 kl. 15.02.08

Dala Energi installationsguiden

Installationsguide för kunder


Grundpris företagskund exkl. moms

Pristabell Företagskund (16-63 Ampere)
Rörlig avgift betalas inte för de första 299 meterna utan enbart för överskjutande del, för överskjutande del tillämpas metertillägg enligt prislista. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din fastighets anslutningspunkt och närmaste nätstation. Priser exklusive moms. Prislistan gäller från och med 230101. 

Avstånd till närmaste nätstation16-25A35A50-63A
0-300 m35 500 kr49 700 kr63 900 kr
300-600 m35 500 kr + 406 kr/m49 700 kr + 406 kr/m63 900 kr
+ tillägg enl offert
600-1 200 m157 300 kr + 727 kr/m171 500 kr + 727 kr/m185 700 kr
+ tillägg enl offert
1 200-1 800 m593 500 kr + 421 kr/m607 700 kr + 421 kr/m621 900
+ tillägg enl offert

Företagskund 80A och högre 78 100 kr exkl. moms (lägsta pris)

OBS! När lokala förhållanden så kräver används enskild prissättning istället för schablonprissättning. Vid avstånd över 1 800 meter från befintlig anslutningspunkt beräknas alltid en individuell anslutningsavgift. Som lägst blir kostnaden densamma som motsvarande anslutning inom 1 800 meter från en befintlig anslutningspunkt.


Pristabell Företagskund (80 Ampere och högre)

Servis-
säkrings-
storlek
(A)Abonneradeffekt (kW)
Ström (A)Från kWTill kW
80-125Offert80-12555,3686,5
160Offert125-16086,5110,72
200-250Offert200-250138,4173
315-500Offert250-500173346
600-750Offert500-750346519
800-1 000Offert750-
1 000
519692
1 250Offert1 000-
1 250
692865
1 500Offert1 250-
1 500
8651 038
1 5001 038uppåt

Min pris 78 100 kr

När det gäller en nyanslutning för 80 A och högre baseras anslutningsavgiften på ditt företags servissäkring. Pris för nyanslutning av abonnemang från säkringsstorlek 80 A och uppåt lämnas alltid en offert. Från säkringsstorlek 80 A och uppåt tillämpas effekttariff samt strömtransformatormätning. Priser exklusive moms. 


Villkor vid ändring av abonnemang

Minskning av abonnemang

Vid minskning av huvudsäkring eller abonnerad effekt kan kund inom två år återgå till tidigare huvudsäkring eller abonnerad effekt kostnadsfritt. Annars enligt villkor för ”ökning av abonnemang”. Ändring skall alltid föregås av föranmälan.

Ökning av abonnemang

Vid utökning av abonnemang utgår anslutningsavgiten som mellanskillnaden i aktuell prislista mellan ny huvudsäkring eller abonnerad effekt och tidigare huvudsäkring eller abonnerad effekt. Minsta kostnad är lika med faktisk kostnad. Ändring skall alltid föregås av föranmälan.

Avslutande av abonnemang

Hör av dig till vår kundkontakt. När vi tagit ner mätanordningen och om ni vid ett senare tillfälle önskar återansluta anläggningen, kommer detta att föranleda kostnader. Vid återanslutning krävs även intyg från en behörig elinstallatör om att anläggningen är intakt.


Så här går en anslutning till

Steg 1.
Kontakta elinstallatör som gör din anmälan här.

Steg 2.
Vi återkommer med en offert och efter ditt godkännande samt elinstallatörens färdiganmälan utför vi vårt arbete.

Steg 3.
Ditt hus får el.

 

Tillfällig överföring

Personer och företag som bygger ett nytt hus eller anordnar till exempel event, marknader eller andra kortvariga aktiviteter behöver ofta tillfällig överföring av el eller fiber. Detta kallar vi för Tillfällig överföring. Det dessa har gemensamt är att det handlar om en tillfällig överföring som inte varar längre än ett år, och oftast betydligt kortare tid än så.

Vi sätter upp den tillfälliga överföringen eller byggströmmen i närmsta möjliga anslutningspunkt. Du som beställare ansvarar sedan för kabel fram till tomt eller objekt. Beställningen vill vi ha minst fyra veckor innan leverans. Skriv ut och posta den här anmälan. Du kan alltid anmäla om tillfällig anläggning eller byggström via din elinstallatör. Om du anlitar en elinstallatör så görs anmälan via Föranmälan.nu.

blanketten anger du storleken på mätarsäkringen samt datum för inkoppling. Blanketten kan mailas till info@dalaenergi.se alternativt postas till Dala Energi, Box 254, 793 26 Leksand.


Pris

25 A          2 500 kr exkl. moms
Pris gäller vid egen byggcentral. Vid hyra av byggcentral från Dala Energi tillkommer kostnad med 30 kr/dygn för 25 A. 

63 A          3 500 kr exkl. moms
Pris gäller vid egen byggcentral. Vid hyra av byggcentral från Dala Energi tillkommer kostnad med 49 kr/dygn för 63 A. 

80 A och uppåt
Pris lämnas via offert. 

Ordinarie nätavgifter samt elhandelsavgift tillkommer.
Från månad 7 tillkommer en extra nätavgift på 500 kr/månad exkl. moms.

 

 

 

hus