Pågående projekt

Moskogen – Mjälgen (Leksandsbröd 10214)

Planerad projektstart

2021-05-03

Planerad projektslut

2021-12-31

Projektledare

Namn:
Lars Jonsson
E-post:

Projektstatus

Pågående byggnation

Projektinformation

2021-12-03 Full fart råder i projektet, vi har som mål att det nya elnätet ska vara inkopplat innan jul. En del återställning kommer inte bli klart under 2021 utan detta får göras våren 2022.

2021-10-01 Schakt pågår just nu runt Yttermo, det är ett besvärligt ställe att gräva på så det tar lite tid. Inkoppling av det nya kabelnätet pågår parallellt och vi räknar med att vara helt klara i slutet av November. Troligen kommer återställningen att göras våren 2022.

2021-04-13 Vi moderniserar och vädersäkrar elnätet från Övermo till Leksandsbröd / Häradsbygden under sommaren/hösten 2021

Informationen uppdaterad

2021-12-03 15:05