Pågående projekt

Moskogen – Mjälgen (Leksandsbröd 10214)

Planerad projektstart

2021-05-03

Planerad projektslut

2021-12-31

Projektledare

Namn:
Lars Jonsson
E-post:

Projektstatus

Driftsatt

Projektinformation

2022-07-15 Återställningen är nu klar förutom asfaltering på Jakopesgattu. Tack för visad hänsyn under grävarbetet.

2022-06-13 Återställning kan tyvärr inte påbörjas denna vecka. Personen som skulle ha gjort detta har skadat sig i helgen. Entreprenören håller på att hitta en ersättare men jag i dagsläget inte när återställningen påbörjas. Återkommer så fort jag vet mer.

2022-05-25 Återställningen påbörjas måndag 13/6 och beräknas pågå hela veckan.

2022-05-17 Genomgång av återställning har gjorts ihop med entreprenören och den kommer utföras inom kort.

2021-12-03 Full fart råder i projektet, vi har som mål att det nya elnätet ska vara inkopplat innan jul. En del återställning kommer inte bli klart under 2021 utan detta får göras våren 2022.

2021-10-01 Schakt pågår just nu runt Yttermo, det är ett besvärligt ställe att gräva på så det tar lite tid. Inkoppling av det nya kabelnätet pågår parallellt och vi räknar med att vara helt klara i slutet av November. Troligen kommer återställningen att göras våren 2022.

2021-04-13 Vi moderniserar och vädersäkrar elnätet från Övermo till Leksandsbröd / Häradsbygden under sommaren/hösten 2021

Informationen uppdaterad

2022-07-15 09:03