Pågående projekt

Grängshammar

Planerad projektstart

2021-09-24

Planerad projektslut

2022-08-31

Projektledare

Namn:
Linus Viklund
E-post:

Projektstatus

Pågående byggnation

Projektinformation

2022-10-18 Byggnationen pågår för fullt, arbetet förväntas vara installerat och taget i drift i slutet av November.
Rasering kommer att påbörjas så fort tjälen har satt sig.

2022-03-25 Vi planerar att påbörja schaktarbetet under v. 15 alternativt v. 16 och projktet förväntas pågå till efter sommaren 2022. Det kan bli trångt efter vägar när vi arbetar, vi beklagar om framkomligheten begränsas och vill passa på att uppmana trafikanter i området att passera oss med försiktighet. Vår personal arbetar oskyddat vid vägar och vi ber er därför att sänka farten och att visa hänsyn.

2021-11-23 Nu har vi fått alla avtal och tillstånd på plats och området är projekterat. Vi hade hoppats hinna påbörja schaktarbetet i år men tiden har sprungit i väg och nu står vintern för dörren. Schakt är därför planerad att börja i slutet av april alternativt början på maj 2022.

2021-09-30 Projekteringen pågår fortfarande, vi väntar på TRV beslut för förläggningen. Under denna vecka kommer markavtal skickas ut för påskrift. Schakt startar så fort avtalen finns på plats.

2021-06-17 Projektet beräknas starta v33.

2021-04-08 Vi moderniserar och vädersäkrar elnätet från Hammarområdet ned mot snåludden i Grängshammar.
Efter att ha utfört detta projekt tillsammans med ett anknytande projekt vid Sörbo kommer hela sträckan till Grängshammar ha nedgrävd kabel eller belagd lina som skyddar mot väderbaserade avbrott.

Informationen uppdaterad

2022-10-18 14:02