Vi antar utmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Dala Energi antar Transportutmaningen och sätter upp målet att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2025.

Sverige ska ställa om till ett helt förnybart energisystem och till ett fossilfritt Sverige på relativt kort tid, där är Dala Energi en viktig aktör för att lyckas. Vi gör det genom att bygga ut bygdens fibernät, utveckla smarta system med fjärrvärme och att modernisera elnäten för ett nytt energisystem”, säger Bengt Östling, Vd Dala Energi.

Hållbarhet är ett av Dala Energis fyra fokusområden. Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som ofta används för att beskriva hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det handlar också om hur vi bidrar till samhället. Dala Energi vill ta det ansvaret, där hela organisationen arbetar tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi tar även tillsammans med Dalakraft ett ansvar genom att bygga ut ny infrastruktur för elbilar och verka för att fler producerar sin egen el i solceller som är anslutna till ett smart elnät. I vår hållbarhetsredovisning från 2017 ser vi att utsläpp från transporter är en relativt stor utsläppskälla från vår verksamhet. Orsaken till det är att vårt verksamhetsområde sträcker sig geografiskt över en stor del av Dalarna. Utbyggnad av fibernät och förnyelse av elnätet kräver också transporter och entreprenadmaskiner.

”Vi jobbar redan i dag med att minska vår klimatpåverkan från transporter, genom att välja elbilar, hybrider och genom att använda videomöten istället för fysiska möten. Men omställningen går inte tillräckligt fort, därför har Dala Energi antagit utmaningen att vi senast 2025 skall bedriva vår verksamhet med helt fossilfria transporter. För oss innefattar utmaningen mycket mer än att bara byta fordon eller drivmedel. Vi skall också utnyttja modern teknik för att minska transporter och behovet av att förflytta sig”, avslutar Bengt.   

Läs mer:
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/
https://dalaenergi.se/aktieagare/#hallbarhet

Kontaktpersoner
Bengt Östling, Vd Dala Energi, 0247- 738 02
Kent Byman, Kommunikations & Marknadschef Dala Energi, 076-117 49 28

Dokument & länkar

Release