Nu förbereder vi för utbetalning av elpriskompensationen till Dala Energis kunder

Regeringen har tidigare i år valt att bevilja ett elprisstöd för att täcka upp för vinterns höga elräkningar. Regeringen har beslutat att hushåll med elförbrukning från 700 kWh upp till 2 000 kWh/månad under december, januari och februari ska få en elpriskompensation.

Vi arbetar för att utbetalningen av elpriskompensationen för december–februari ska kunna göras så snabbt som möjligt. Vår förhoppning är därför att vi kan påbörja kompensationen på de fakturor vi skickar ut till våra kunder i början av april.

– På Dala Energi arbetar vi hårt för att stödet skall komma våra kunder tillgodo så snabbt och enkelt som möjligt. Vi administrerar totalt 68 miljoner kronor i elprisstöd för december till februari till våra kunder, där 18 550 får stöd, i snitt med 3 666 kr för hela perioden.
Bengt Östling, vd Dala Energi.

I ett senare läge bestämdes också att elprisstödet ska förlängas för även mars månad. Gällande kompensationen för mars månad finns dock i dagsläget ingen tidplan klar. Mer information väntas från regeringen, men förhoppningsvis blir det inte någon större lucka mellan krediteringarna.

För att ta reda på hur stor förbrukning varje enskilt hushåll haft, så hänvisar vi kunderna till ”Mina Sidor” där tidigare fakturor finns. Mer information om hur stor ersättning man har rätt till, finns att läsa på vår hemsida dalaenergi.se/elprisstod. Här kan du som kund jämföra din förbrukning med den trappa av stöd som ersättningen är baserad på.

Om du är berättigad till elprisstödet så behöver du inte göra något för att ta del av ersättningen. Denna kommer att ske via kreditering på faktureringen, där den första krediteringen sker i april. Om den första fakturan innehållande kompensationen inte räcker för att täcka hela beloppet kommer överskjutande kompensation att dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits. Vi kommer inte att ersätta via utbetalningar, all ersättning sker via kreditering.

Dokument & länkar

pressmeddelande_elprisstod