Dala Energis bokslutskommuniké för 2016 visar på ökad omsättning och ett högre rörelseresultat mot 2015.

Idag fredag den 31 mars, presenterar Dala Energi sin bokslutskommuniké för 2016. Koncernens omsättning har ökat från 249 mkr till 290 mkr och rörelseresultatet ökade från 46 mkr till 53 mkr.

Under 2016 investerade Dala Energi 150 mkr, vilket sammantaget innebär att investeringarna i fibernät och elnät mer än dubblerades mot föregående år.

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter utveckla Dala Energi till bygdens bästa investering för kommande generationer, konstaterar VD Bengt Östling.

Dala Energi har investerat mest i fiberutbyggnaden i dalarna under 2016
Under förra veckan presenterade PTS (Post- och telestyrelsen) en bredbandskartläggning som visar att fiberutbyggnaden rullar på med full kraft. Dalarna har den näst högsta utbyggnadstakten av fiber i Sverige.

2016 har varit Dala Energis intensivaste år någonsin då efterfrågan på fiber ökade kraftigt. Över 2 000 avtal för villaanslutningar tecknades och cirka 1 600 stycken byggdes och anslöts till det öppna fibernät som Dala Energi erbjuder.

Totalt har 26 fiberprojekt genomförts med över 30 schaktlag och över 100 yrkesarbetare där ett flertal engagerades genom integrationsprojekt. Utvecklingen fortsätter och man går in i 2017 med fulltecknade orderböcker.

– Det är verkligen roligt att kunna erbjuda våra kunder en framtidssäker kommunikations-lösning och jag är stolt över att många väljer Dala Energi, där vårt fokus är att leverera en kundupplevelse som är lite mer, berättar Bengt Östling vidare.

Kontaktpersoner
Bengt Östling, VD Dala Energi. 0247-738 02
Kent Byman, Kommunikations & Marknadschef Dala Energi, 076-117 49 28