Dala Energi Bokslutskommuniké 2018

20180101 – 20181231

Vds kommentarer

Jag sammanfattar 2018 som ett år där alla verksamheter förbättrat sina rörelseresultat och där vi som helhet når ett positivt operativt kassaflöde. Vi skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt produkt- och tjänsteutveckling, men framförallt möjligheten till att investera i våra nät för att i framtiden på bästa sätt kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.   

Under dom senaste fyra åren har fjärrvärmepriset varit oförändrat. Vi såg under året stigande energipriser, både el- och biobränsle-priser, men även ökade transportkostnader. Trots detta så lyckas värmeverksamheten förbättra resultatet tack vare ökad försäljning, nya kunder och en verksamhet som jobbar med ständiga förbättringar.

Vår värme produceras till 100 % med lokala biobränslen varför det är naturligt att ställa oss bakom uppvärmningssektorns färdplan som innebär att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri senast 2030. Läs mer i rapporten.

 

 

 

Dokument & länkar

Release