Dala Energi AB (publ)

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

Dala Energi AB (publ) årsredovisning för 2019 publiceras idag i pdf-format på företagets hemsida www.dalaenergi.se och biläggs även till detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att distribueras under vecka 19. 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Östling, vd 0247-738 02
Susanne Juhl, Ekonomiansvarig 0247-738 05 
Pepins, 08-673 17 90