Dala Energi AB (Publ) har erhållit slutligt godkännande från Nasdaq avseende notering på Nasdaq First North Growth Market

Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) har idag erhållit ett slutligt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är torsdagen den 27 januari 2022. Bolagets aktie kommer att handlas med kortnamn DE och ISIN-kod SE0000201253.

Bolagsbeskrivningen som upprättats inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market finns tillgänglig via bolagets hemsida, dalaenergi.se/notering.

Rådgivare 
Dala Energi har i samband med genomförandet av noteringen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Leksand den 26 januari 2022 
Dala Energi AB (publ) 
Styrelsen

Dokument & länkar

Pressmeddelande-220125_02