Dala Energi AB (publ) Delårsrapport Q2 2019

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Andra kvartalet är förknippat med uppstart av många investeringsprojekt i el- och fibernätsutvecklingen. Då flertalet fibernätsprojekt var försenade 2018 och därmed rullades över till 2019 innebär det att vi tillsammans i båda verksamheterna har ett åttiotal investeringsprojekt igång, vilket är en stor utmaning för organisationen. 885 adresser har i år anslutits […]

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN
Andra kvartalet är förknippat med uppstart av många investeringsprojekt i el- och fibernätsutvecklingen. Då flertalet fibernätsprojekt var försenade 2018 och därmed rullades över till 2019 innebär det att vi tillsammans i båda verksamheterna har ett åttiotal investeringsprojekt igång, vilket är en stor utmaning för organisationen. 885 adresser har i år anslutits till vårt öppna fibernät. Kvarvarande anslutningsstock för 2019 är drygt 1 500 anslutningar där en del kommer att rullas över till 2020. 530 nya avtal har tecknats under året, vilket innebär att vi snabbt tar oss vidare mot det långsiktiga målet med 15 000 anslutna adresser. Vi ser förbättrad lönsamhet i fibernätet jämfört mot föregående år, det finns en stor potential i att öka tjänsteanvändningen i nätet, vilket är avgörande för den framtida lönsamhet i fibernätsaffären.  

Efter midsommar kom första beslutet från energimarknadsinspektionen om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020 till 2023. Den så kallade kalkylräntan som reglerar storleken på avkastningen har sänkts från 5,85 till 2,16 procent vilket är en minskning med 63 procent. Beslutet baseras på det nya regelverk som regeringen har beslutat om och är kraftigt kritiserat av branschen och föremål för prövning inom EU. Vi väntar på vårt beslut för perioden, prognosen är fortsatt att vi kan bibehålla nuvarande intäktsnivå.  

Arbetet med att omstrukturera värmeverksamheten fortsätter. Målbilden är ett samägt bolag där Dala Energi och Rättviks kommun fortsatt är delägare men tillsammans men en ny industriell ägare ska fortsätta att utveckla värmeverksamheten tillsammans. Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på att skapa kundnytta och konkurrenskraft, där bolaget genom sin verksamhet ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Intresset från industriella partners är stort och transaktionen beräknas vara slutförd under första kvartalet 2020.  

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Dala Energi AB, Leksandsbostäder AB, Leksands kommun och Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB om anslutningar och leveranser av fjärrvärme till Tibble, där ett nytt fjärrvärmeområde kommer att anslutas under 2020.  

Mot föregående år har energiomsättningen varit högre för andra kvartalet men lägre för hela första halvåret. Detta tillsammans med högre elpriser för nätförluster resulterar i ett lägre resultat för elnät än föregående år. Elhandeln via Dalakraft går något bättre än motsvarande period föregående år.  

Entreprenadverksamheten, har startat arbetet med att byta ut tio nätstationer på uppdrag av Falu Energi & Vatten AB vilket är ett viktigt uppdrag för att utveckla vår entreprenadverksamhet mot den externa marknaden som ett komplement till uppdrag i våra egna nät.  

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för Dala Energis konkurrenskraft. Att hitta rätt person med rätt kompetens till rätt plats blir allt svårare. Kompetensförsörjningen är en av våra största framtida utmaningar som kräver att vi tillsammans tänker nytt och verkligen skapar förutsättningar för att vara bygdens attraktivaste arbetsplats.    

Bengt Östling, Vd Dala Energi
 

siljansnas 15

Dokument & länkar

Release