Dala Energi AB (Publ) bjuder in till ägardialog

Dala Energi bjuder in bolagets största ägare till ägardialog den 7 april med syftet att förankra styrelsens arbete att utvärdera ägarnas kommunicerade förväntningar på Dala Energi.

Med över 4 400 aktieägare finns många förväntningar på Dala Energi. Styrelsen för Dala Energi har i samråd med Bolagets större aktieägare sammanställt ägarnas förväntningar med syfte att förtydliga bolagets uppgift och utvärderas årligen av styrelsen och vid behov i en representativ krets av delägarna. Förändringar redovisas för bolagsstämman.

Det är möjligt för alla att följa ägardialogen digitalt den 7 april mellan 13:00-15:00, anmälan sker på Dala Energis hemsida

PROGRAM FÖR ÄGARMÖTE

Inledning – Dala Energi på 10 minuter   
Bengt Östling, VD

Omvärldsfaktorer                                    
Tomas Wall/Bengt Östling

Kommentarer till bokslutskommunikén
Bengt Östling

Ägarnas förväntningar på bolaget          
Styrelsens Arbetsutskott

Övriga ägarfrågor                                     '
Alla

Dokument & länkar

Release