Tillfällig elanslutning för installatörer – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Tillfällig elanslutning

Riktlinjer

När du installerar en tillfällig anläggning, till exempel på en byggplats eller marknad, måste du också följa specifika riktlinjer:

  • För- och färdiganmälan: En föranmälan och en färdiganmälan krävs även för tillfälliga anläggningar. Dessa dokumentationer finns tillgängliga på vår hemsida.
  • Tidsbegränsning: En tillfällig anläggning får vara inkopplad i högst ett år. Efter ett år tillkommer en förhöjd abonnemangsavgift för kunden. Vi uppmuntrar då övergången till en permanent anläggning.
  • Anslutningspunkt och kabellängd: Vid tillfälliga anläggningar placeras kundens mätarskåp vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation, kabelskåp, ledningsstolpe eller anvisad kabelände. Kabellängden måste vara anpassad för anslutningspunktens placering.
  • Ansvar för serviskabeln: Vänligen observera att vi ansvarar för serviskabeln fram till anslutningspunkten. Därefter ansvarar vi inte längre för utlösningsvillkoret.
  • Mätarskåp och jordfelsbrytare: Mätarskåpet måste innehålla en serviskabel dimensionerad för önskat strömuttag, minst 4G10 mm2 Cu (minst fyrledad kopparkabel med arean 10 kvadratmillimeter). Dessutom ska mätarskåpet vara utrustat med en jordfelsbrytare för uttag upp till 32 A. Kundens mätarskåp får inte placeras på Dala Energi AB:s anläggning, inklusive kabelskåp, stolpe eller nätstation.

Genom att följa dessa steg och säkerhetskrav kan du säkerställa korrekt installation av reservkraft och tillfälliga elanslutningar. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss.

Installatörer

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel.

Installatörer

Ändring av abonnemang/säkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen och se till att den…

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden…

Installatörer

Reservkraft

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur för att säkerställa säkerheten…

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.