Anslutningspunkt och placering av mätarskåp – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

Val av anslutningspunkt och mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden för att fastställa den bästa placeringen av anslutningspunkten. Ofta delegerar kunden detta samråd till sin elinstallatör. Vanligtvis används fasadmätarskåp som standard. Mätarplatsen måste vara enkel att komma åt och placeringen illustreras i figur 1.

För att förklara processen ytterligare, monteras serviskabeln antingen infällt i grundmuren eller utanpå grundytan, i kombination med ett infällt fasadmätarskåp. Om kabeln måste förläggas utanpå väggen, tillhandahåller och installerar elinstallatör ett godkänt kabelskydd.

Val av mätarskåp och mätartavla
För att säkerställa korrekt funktionalitet är det viktigt att använda rätt mätarskåp och mätartavla. De följande standarderna bör användas:

Mätarskåp: SS 430 01 10

Mätartavlor: SS 430 01 01 för transformatormätningar och SS 430 01 15

För nya anslutningar är vår primära metod att använda jordkabelservis och placera mätaren utomhus. Det innebär att anslutningspunkten är själva anslutningsplinten för inkommande servisledning. Se figur 3 för exempel på var anslutningspunkten är för olika typer av servisledningar och mätarplatser.

Flerbostadshus och större anslutningar
För flerbostadshus och större anslutningar gäller andra regler. Elinstallationerna måste utföras så att elmätarna för fastigheten och lägenheterna kan placeras i ett elrum eller trapphus. Elrummet bör vara i markplan eller i källarplan närmast markplan.

Anslutningspunkten bör vara i elrummet, närmast ytterväggen, och kablar bör anslutas underifrån. Varje mätarblock bör vara tydligt märkt med lägenhetsnummer.

Om vi inte har tillgång till elrummet under dagtid, bör en nyckelholk eller nyckelcylinder monteras. Kablar bör förläggas enligt EBR Kabelförläggning. Var medveten om att böjningsradien för kablar ändras beroende på kabelstorleken. Vid osäkerhet, kontakta vår handläggare för vägledning

Installatör

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi…

Installatör

Ändring av abonnemang/säkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen…

Installatör

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. På…

Installatör

Reservkraft

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.