Ansluta en mikroproduktionsanlägging i Dala Energis elnät
Hoppa till innehåll

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. Nedan följer en beskrivning av stegen samt viktig information ur installationsguiden som är relevanta för detta ärende.

Steg 1: Förberedelse och föranmälan

Innan du går vidare med att ansluta din mikroproduktionsanläggning måste du fylla i en föranmälan. Du hittar formuläret på vår hemsida dalaenergi.se. Efter att du har skickat in föranmälan kommer Dala Energi AB att utvärdera den och meddela dig om godkännande eller avslag.

Viktiga krav att uppfylla:

  • Tekniska Villkor: Du är som kundansvarig för att säkerställa att din mikroproduktionsanläggning uppfyller de tekniska villkoren som anges i Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.”
  • Elkopplare: En viktig del av installationen är en elkopplare för produktionen. Den måste vara av typen lastfrånskiljare, kunna låsas i öppet läge och ha oberoende handmanöver. Dala Energi AB tillåter inte säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Elkopplaren måste installeras i direkt anslutning till elmätaren. Om din elmätare är placerad i ett mätarskåp, måste elkopplaren vara i samma skåp. Det finns två alternativ för att uppnå detta: antingen omkopplar du den befintliga huvudbrytaren så att den sitter efter mätaren, eller så installerar du en separat elkopplare. Placeringen av elkopplaren måste vara sådan att Dala Energi alltid har åtkomst till den.
  • Stickproppsanslutningar: Användning av stickproppsanslutningar är inte tillåtet.
  • CE-märkning: Alla produkter som används i din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkta.

Steg 2: Anslutning av mikroproduktion

För produktionsanläggningar över 3 kW krävs en 3-fasanslutning.

  • Uppmärkning: Du måste tydligt märka din kundanläggning för att varna för närvaron av en produktionsanläggning och ange vilken brytare som kan användas för att koppla från produktionsanläggningen.
  • Spänningslöshet: Din produktionsanläggning får inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Steg 3: Kontroll

Kontroll av anläggning och skyltning i nätet.Vi åker ut på plats för att kontrollera att anläggningen uppfyller de tekniska kraven.

Steg 4: Meddela installatören

Efter godkänd kontroll meddelar vi installatören att anläggningen kan tas i drift.

Installatörer

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel.

Installatörer

Ändring av abonnemang/säkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen och se till att den…

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden…

Installatörer

Reservkraft

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur för att säkerställa säkerheten…

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.