Ny elnätsanslutning för installatörer – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ny elnätsanslutning

Det finns mycket att tänka på när det kommer till att ansluta sig till elnätet, särskilt för privatpersoner som kanske bara gör det en gång i livet. Därför är det av stor vikt att vi tydligt definierar ansvarsområden. Det är också viktigt att du informerar oss i god tid så att vi kan hålla vårt avtalade leveransdatum. Det ger oss möjlighet att utföra eventuella förstärkningsarbeten i elnätet som kan vara nödvändiga för att ansluta den nya anläggningen.

Vem ansvarar för vad?

Kunden ansvarar för
Kunden är ansvarig för att anlita ett elinstallationsföretag som ska genomföra elinstallationen. Det är viktigt att kunden kommunicerar och samarbetar med elinstallatören för att säkerställa att installationen följer gällande regler och föreskrifter.

Elinstallatören ansvarar för
Elinstallatören har ansvaret för att utföra den elektriska installationen i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Detta inkluderar korrekt förläggning av kablar, montering av kabelskyddsrör och installation av elkopplare om det krävs.

Dala Energi ansvarar för
Mätarmontering och Debitering: Dala Energi AB är ansvarig för att montera mätaren och starta debiteringen av anläggningen när kundens installation är klar och en färdiganmälan har mottagits.

Strömtransformatorer: Dala Energi AB kan tillhandahålla strömtransformatorer om anslutningen kräver det och om det är beställt av kunden. Har du beställt en anslutning för huvudsäkring över 63 Ampere är det viktigt att veta att den ska transformatormätas.

Inkoppling till Elnätet: Dala Energi AB ansvarar för att koppla kundens anläggning till elnätet enligt överenskomna tidsramar.

Mindre kundjobb FiberPris inkl. moms
Installation av CPE i BRF Fast pris
Gäller i BRF:er där fibern är framdragen till LGH men där det är upp till varje bostadsrättsinnehavare att besluta om samt bekosta sista installation. Om det saknas eluttag där CPE ska monteras beställer kund det av lokal entreprenör.
3 750 kr
Ned och uppmontering av CPE (Exempelvis vid renoveringar).Priset gäller då cpe:n sätts tillbaka på samma plats och fibern är hel.3 750 kr

Installatörer

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel och slutföra arbetet är det viktigt att det finns rätt kabelskydd på plats.

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden för att fastställa den bästa placeringen av anslutningspunkten.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.