Ändring av abonnemang eller huvudsäkring – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ändring av abonnemang/huvudsäkring

Ändring av huvudsäkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen och se till att den överensstämmer med abonnemanget. Om kunden vill göra en sänkning eller höjning av huvudsäkringen inom intervallet som anslutningen är dimensionerad för, behövs inget medgivande från oss. Det räcker med att du färdiganmäler ändringen med säkring och datum.

Om kunden vill ändra huvudsäkringen utanför intervallet som anslutningen är dimensionerad för, bör du föranmäla det som en servisändring/utökning. Vi kommer då att skicka ut en offert (minsta summan att betala är mellanskillnaden mellan 16-25A och 35A nyanslutning). Värt att notera är att en ändring av huvudsäkringen endast är möjlig en gång under en 12-månaders period.

Ihopslagning av abonnemang
En ihopslagning av abonnemang börjar med en för/färdiganmälan och innebär att elmätarna som inte längre behövs demonteras. All förbrukning mäts sedan på ett enda ställe. För att detta ska vara möjligt, måste abonnemangen tillhöra samma fastighet och ha en gemensam servisledning.

Lägenhetsabonnemang erbjuds endast för lägenheter i flerbostadshus med egna abonnemang på minst 16 A. Flerbostadshus innefattar byggnader med minst tre lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Ändrad anslutningspunkt
Våra kunder kan ibland vilja ändra sin anslutningspunkt. Det kan innebära en flytt av jordkabelservisen eller övergången från luftledningsservis till jordkabelservis. Även i detta fall bör ändringen föregås av en för-färdiganmälan. Om elmätaren är placerad inomhus och behöver flyttas ut i ett mätarskåp, kommer Dala Energi att bekosta jordkabeln medan kunden ansvarar för grävning och kostnader för elinstallatörens arbete.

Från enfas till trefas – Hur och varför?
Ibland vill våra kunder ändra sin anslutning från enfas till trefas. För att göra detta behöver vi en för-färdiganmälan från en elinstallatör som är ansvarig för att förbereda en ny mätarplats.

Informera om startströmmar och spänningslöshet
Det är viktigt att informera om startströmmar, som inte bör överstiga 1,5 gånger huvudsäkringen, för att undvika störningar för andra kunder. Dessutom, meddela när elmätaren görs spänningslös, så att vi inte behöver felsöka i onödan.

Återanslutning
Om en kund vill återansluta en tidigare uppsagd anläggning, gäller samma regler som för en ny anslutning.

Installatör

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel och slutföra…

Installatör

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med…

Installatör

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. På denna sida finns beskrivning…

Installatör

Tillfällig elanslutning

Om du installerar en tillfällig anläggning, till exempel på en byggplats eller marknad, måste du också följa specifika riktlinjer.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.