Installation av ny elnätsanslutning – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Så utförs installationen

Rätt kabelskydd

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel och slutföra arbetet är det viktigt att det finns rätt kabelskydd på plats. Om kabeln ska dras i ytterväggen, krävs ett infällt kabelskyddsrör som ska monteras i väggen. Om kabeln ska dras utanpå ytterväggen, ansvarar Dala Energi för att tillhandahålla och montera kabelskyddet.

För att säkerställa korrekt kabelinstallation, rekommenderas att du läser om standarden för Kabelförläggning i mark, SS 424 14 37.

Det här gäller för kabelskyddsrören.

Kabelskyddsrören ska:

  • Avslutas vid tomtgränsen och en meter från husväggen där draggropar ska finnas.
  • Ha en fyllnadshöjd på minst 0,35 meter och högst 1 meter.
  • Innehålla en dragtråd.
  • Vara tätade så att inget fyllnadsmaterial kan tränga in.

Tabellen nedan visar rätt ytterdiameter på kabelröret beroende på kabelarea. Kom ihåg att serviskabeln, antingen öppen eller förlagd i rör, inte får dras genom torpargrund eller kryputrymme.

Tabell kabelarea dimension (mm2) Rörets ytterdiameter (mm)
50-150110
240160

När du har slutfört din del av installationen, skickar du in en färdiganmälan och beställer anslutningen. Vi kommer att utföra arbetet inom tio arbetsdagar. Om vi inte kan koppla in anläggningen efter färdiganmälan på grund av att installationen inte är klar eller är felaktig, kommer vi att ta ut en extra besöksavgift från kunden för att täcka våra kostnader.

Om du är osäker på något eller har frågor, tveka inte att kontakta våra handläggare. Vi är här för att hjälpa dig.

Rörläggning ingår i installationen
Rörläggning ingår i installationen och omfattas av färdiganmälan.

Krav på kabelskyddsrör SS 424 14 37 – Kabelförläggning i mark

Skyddsutjämning SEK handbok 413 – Skyddsutjämningar i byggnader och SS 436 40 00

När behöver en anläggning en egen servisledning?
För att förstå när en anläggning kräver en egen servisledning, är det viktigt att ta hänsyn till kraven som fastställs enligt ellagen och nätkoncessionen som reglerar Dala Energi AB:s ansvar. Grundregeln är att varje bostadshus bör ha sin egen servisledning. Om en fastighet rymmer flera bostadshus, så bör varje hus ha sin separata servisledning. Parhus och kedjehus behandlas som individuella byggnader och bör också ha egna servisledningar. Om en fastighet delas upp, kan kunden begära en ny anslutning och därmed en ny servisledning.

Särskilda regler för industriella fastigheter
Reglerna för anslutningar till industriella fastigheter kan vara mer komplexa och skifta beroende på specifika behov. Vi rekommenderar att du kontaktar Dala Energi AB för att få svar på dina frågor gällande industriella anslutningar.

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med…

Installatörer

Ändring av abonnemang/ huvudsäkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen…

Installatörer

Reservkraft

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur för att säkerställa säkerheten…

Installatörer

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. På denna sida finns beskrivning…

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.