Installera reservkraft i Dala Energis elnät
Hoppa till innehåll

Reservkraft: Installation och säkerhetskrav

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur för att säkerställa säkerheten och överensstämmelse med gällande regler. Nedan beskriver vi de nödvändiga stegen och säkerhetskraven som måste uppfyllas.

Steg 1: Föranmälan

Först och främst måste du som installatör göra en föranmälan till Dala Energi AB när en kund önskar installera reservkraft eller intag av reservkraft. Detta gäller även för tillfälliga anläggningar, såsom byggplatser och marknader. Du hittar formulären för föranmälan på vår hemsida.

Steg 2: Installation av reservkraftsomkopplare

Vid all inkoppling av reservkraft är det avgörande att en reservkraftsomkopplare installeras. Den här enheten säkerställer att reservkraft aldrig matas ut på elnätet. Detta är en grundläggande säkerhetsåtgärd för att förhindra farliga situationer.

Steg 3: Fasningsutrustning (för större aggregat)

För större reservkraftsaggregat, särskilt de som är kopplade till elnätet för avbrottsfri kraft, måste aggregaten ha godkänd fasningsutrustning. Detta säkerställer korrekt och säker drift.

Steg 4: Jordtag

Förutom nätägarens jordtag måste separat jordtag enligt starkströmsföreskrifterna anordnas. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd för att undvika problem med jordning.

Vägledning till metoder för beräkning av jordelektroders resistans SS 436 40 00
(Länk till publikationen finns i länklistan till höger: SEK Handbok 444)

Installatörer

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel.

Installatörer

Tillfällig elanslutning

Om du installerar en tillfällig anläggning, till exempel på en byggplats eller marknad, måste du också följa specifika riktlinjer.

Installatörer

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. På denna sida finns beskrivning…

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden…

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.