Skadeanmälan

Har något i ditt hem gått sönder eller blivit förstört på grund av ett strömavbrott eller annan brist genom vårt elnät? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Du väljer själv om du vill anmäla skadan till ditt försäkringsbolag eller till Dala Energi. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall din skada, om du väljer att göra en skadeanmälan till ditt försäkringbolag betalar vi ut självrisken i de fall vi är ersättningsskyldiga

Anmäl skadan till Dala Energi

Du kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, skadan, inte för sveda och värk. Följ stegen nedan för hur du anmäler din skada och hur handläggningen av ditt ärende går till:

 1. Underlag
  För att vi ska kunna utreda din rätt till ersättning behöver vi underlag tillsammans med din skadeståndsanmälan som kan styrka att du äger egendomen, dess värde och vilken skada som uppstått. Underlaget kan vara:

  • Kvitto eller faktura på inköpet av produkten
  • Kvitto eller faktura på nyinköpt produkt som ersätter den skadade
  • Ålder på produkten när skadan inträffade
  • Reparatörsrapport – Behöver du anlita en reparatör för en reparation till följd av skadan? Be reparatören om en reparatörsrapport så att skadorna blir dokumenterade. Det gäller oavsett om du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag eller till oss.
  • Eventuell bild på den skadade produkten
 2. Anmälan
  Gör en skadeståndsanmälan till oss, där du bifogar underlag.
  Din anmälan är komplett när du har bifogat underlag. Först då kan vi hantera din anmälan.
 3. Hantering av ditt ärende
  Vår handläggningstid varierar och beror på hur komplex skadan är, om vi fått tillräckligt underlag samt vår ärendebelastning.
 4. Bedömning och värdering
  Först görs en bedömning om du har rätt till skadestånd. Därefter görs en värdering av skadan.
  Enligt skadeståndsrättsliga principer värderas egendom utifrån dagsvärdesprincipen, det vill säga till det värde som egendomen hade när skadan inträffade.
 5. Beslut om ersättning
  Beslut i ditt ärende skickas till dig via mejl eller per post. Eventuell ersättning betalas ut till ditt angivna bankkonto.