PRESSMEDDELANDE

DalaLink och Dala Energi har tecknat en avsiktsförklaring om att DalaLink överlåter hela rörelsen till Dala Energi.

Bildtext: Bengt Östling, Mattiaz Ullström, Jonas Björklund och Henrik Bernhardsson.

 

Den gemensamma målbilden är att tillsammans fortsätta utveckla DalaLinks verksamhet i en större koncern. 

Dala Energi får del av en effektiv och kompetent organisation för att bygga ny fiberinfrastruktur, vilket är värdefullt och inte minst för att möta efterfrågan från kunderna.

Genom att tillsammans utveckla entreprenadverksamheten inom fiberområdet ser vi flera fördelar. Vi får också snabbt bättre förutsättningar för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna, berättar Dala Energis Vd Bengt Östling.

Vi ser detta som ett naturligt steg i DalaLinks utveckling och en möjlighet att växa ytterligare på fibermarknaden i Dalarna. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Dala Energi under flera år och ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten tillsammans och bli en del av koncernen. Detta innebär initialt inga större förändringar för våra kunder och samarbetspartners och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, berättar Jonas Björklund och Mattiaz Ullström.

Dala Energi och DalaLink ska tillsammans satsa på att öka försäljningen av externa tjänster åt andra nätägare och fastighetsägare i Dalarna så som konsultation, byggnation och underhåll av stadsnät och bredbandslösningar.

Överlåtelsen planeras till den 1 januari 2018 då alla 8 medarbetare som idag arbetar i DalaLink blir en del av Dala Energi.

dalalink dalaenergi 2