Slider_1024x360px_soluppgang

Lite mer för bygden

Dala Energi är ett företag i förändring med kraftig tillväxt, transformation och anpassning till nya marknader som håller på att formas. Samtidigt som vi har en lång historia som startade med att Sverige elektrifierades genom lokalt engagemang för bygdens utveckling.

Man kan likna dagens fiberutbyggnad med elektrifieringen men i en mycket snabbare takt. Dala Energi är idag en regional koncern med fyra eller egentligen fem produktområden elnät, fibernät, värme, kraftproduktion och elhandel som sker via ett delägande i Dalakraft. Inom alla produktområden står vi inför stora utmaningar, men också möjligheter.

Enklare – för din skull

2020 går elmarknaden mot en kundcentrisk modell eller i dagligt tal, ett ansikte mot kunden. Den elhandlarcentriska marknadsmodellen, innebär att elhandlaren (Dalakraft) blir den primära kontakten för kunden i samband med byte, flytt och fakturering. Vi tar redan nu steget och flyttar kundkontakter för elnät, fibernät och värme till Dalakraft. Det ska bli enklare för kunden och förbättra lönsamheten.

Detta uppnår vi genom generösare öppettider, en gemensam faktura, ökad tillgänglighet, en kontakt för kunden och en effektivare organisation där kunddialogen sätts i fokus. Förnyelsetakten i elnäten ska öka samtidigt som elnäten ska utvecklas till ett smart elnät. Ett system som möter framtidens behov av decentraliserad och småskalig elproduktion från sol, vind och vatten. Med smart styrning i ett integrerat system som kan minska energiförbrukning och minska effekttoppar i ett helt förnybart energisystem.

Vårt hållbara samhälle

I det förnybara energisystemet har biobränslebaserad fjärrvärme en naturlig roll för att minska effekttoppar i elnätet vid uppvärmning en kall vinterdag. El som drivmedel kommer vara en naturlig del i det hållbara samhället. Prognosen för 2025 är att det i Dalarna kommer finnas ca 38 000 laddbara fordon. Merparten av laddningen sker vid bostaden, trots det kommer det behövas ca 3 800 publika laddplatser i Dalarna för att möta efterfrågan till laddning vid arbetsplatser, affärer och evenemang. Hur löser vi tillsammans möjligheten att ladda fordon vid en hemmamatch för Leksands IF?

 

Bilder_i_content_512x242px_hus_sjo

Framtidens fiberroll

I det hållbara samhället har fibern en viktig roll, genom goda kommunikationer kan transporter minskas och data kan processas energieffektivt i stora datacenter. Man kan fundera på hur länge tidningen kommer att distribueras med bil hem till brevlådan varje morgon? Utveckling av e-handel och distribution av varor sker i en allt snabbare takt. Vi går mot en uppkopplad värld, internet of things. Utvecklingen innebär att ICT branschen (information and communication technology) har stora energibehov med krav på hög tillförlitlighet.

Robusta elnät och fibernät kommer att vara en förutsättning i det hållbara samhället. Det kommer ställas högre krav på oss som infrastrukturbolag att tillhandahålla hög tillförlitlighet till en låg kostnad, vilket ställer krav på större organisationer som är effektiva och som ständigt utvecklar sig. Därför är det viktigt att gå från ”själv-är-bäste-dräng” till aktiv samverkan, framtiden handlar om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara samhällen och erbjuda nya smarta lösningar inom energi och digital kommunikation. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja.

Vi ska fortsätta utveckla ett framgångsrikt Dala Energi för att bli mer hållbara och för bygdens framtid leverera en kundupplevelse som är lite mer, bygdens bästa investering och bygdens attraktivaste arbetsplats.

Häng med på resan.
Bengt Östling, Vd