Kvinnlig elnätstekniker på Dala Energi

Vi sätter fokus på fyra områden

Under 2016 arbetade vi fram en ny vision – Tillsammans för bygdens bästa investering

Den resulterade i att vi under 2017 går in i en ny organisation för att förbättra förutsättningarna för att bli Ett Dala Energi och framgångsrika 2025. En laguppställning och spelidé som skall resultera i att vi blir bättre på att möta framtidens stora utmaningar. Vi ska erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt där vårt fokus ska ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

1. Kund – En kundupplevelse som är lite mer

Våra kunder upplever Dala Energi som ett lokalt och nära företag med hög leveranssäkerhet och ett positivt bemötande. Vi jobbar aktivt för att tillmötesgå våra kunders förväntningar och behov. Vi ska kunna erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Att vi är nära innebär att vi känner till och vill utvecklas inom vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ska ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

2. Medarbetare – Bygdens attraktivaste arbetsplats

Energibranschen är en spännande och föränderlig bransch. Det gäller att ta vara på kunnandet som finns, utbilda och utveckla samt våga tänka nytt. Oavsett vilken tjänst man har inom Dala Energi kan man alltid medverka till utveckling av verksamheten. Vår ambition är att bli bygdens attraktivaste arbetsplats med fokus på individuella utvecklingsplaner, en helt olycksfri arbetsplats och ett frisktal på 99,9%. Tillsammans blir vi bättre på att möta framtidens stora utmaningar.

3. Hållbarhet – Bygdens utveckling

Produktion av el och värme påverkar miljön i viss grad och här har vi ett ansvar. Med ny teknik, en öppen och positiv dialog för utveckling, ser vi möjligheterna till att bidra för ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och digital kommunikation med högre tillväxttakt än resten av Sverige visar vi att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete. Vi satsar vidare på fossilfria fordon och ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.

4. Ekonomi – Bygdens bästa investering

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Som stolt aktieägare i Dala Energi främjar du bygdens utveckling i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Dala Energi är ett affärsdrivande företag och vi vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående energibolag med privat och offentligt ägande. Genom en tydlig intention kommer Dala Energi koncernen aktivt söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan och strukturutveckling.

 vara_fyra_fokusomraden