Kvinnlig elnätstekniker på Dala Energi

Sponsringsansökan

Vi har förmånen att verka i en fantastisk bygd, med människor som på olika sätt bidrar till sakers utveckling. Att genom sponsring stötta verksamheter är en självklarhet för oss, utifrån några givna parametrar.

Tillhör ni vårt verksamhetsområde, dvs Rättvik, Leksand, Gagnef eller Säter? 
Är ni aktiva inom föreningslivet och bedriver verksamhet inom idrott eller kultur?  
Tillhör ni en förening/organisation som har goda idéer eller projekt som kan gynna bygdens utveckling? 
Eller avser ni anordna ett evenemang av något slag, som har positiva värden för andra människor och vårt samhälle? 
 
Faller er verksamhet eller idé in under något av ovanstående, ja då är ni berättigade att söka sponsorpengar från Dala Energi. 

Nytt är att vi tar emot ansökningar under två perioder per år, under kalendermånaderna mars och september. Under de här ”fönstren” går det att söka något av våra fastställda belopp som är 3 000, 7 000 , 10 000 eller valfritt belopp dock max 25 000 kronor. 

Hur skickar jag in min ansökan?  
Du skickar in ansökan under Period 1 (1-31 mars) eller Period 2 (1-30 september). Du ansöker genom att fylla i formuläret som kommer att publiceras på denna sida den 1 mars samt den 1 september. 

När får du svar?
Vilken summa som erhålls tillkännages så fort vi har gått igenom alla ansökningar. Besked lämnas under april och oktober månad. Den summa som utbetalas är kopplad till hur väl vi finner att ansökan matchar de kriterier vi satt upp med fokus på ”värden för människor i bygden”.

Produkter från Dala Energi 
Du som ansöker om ekonomisk ersättning för en produkt som vi tillhandahåller (t ex byggström, belysning eller eventfiber), beskriver produkten i kommentarsfältet.

Motprestation
En motprestation är att Dala Energi ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, och att mottagaren ska göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående i de olika sammanhang där det är görligt (annonser, hemsida, anslag etc). 

När möjlighet finns ska Dala Energi, efter dialog, även ha rätt att närvara med vår logotype, banderoll etc. 
 
Bra att veta är att vi varje år även gör större riktade insatser på området, vilket i de fallen sorterar in under vår övergripande marknadsföring vi har för bolagskoncernen i stort, med fokus på bredare, strategiska marknadsaktiviteter. 
 
Sponsring är generellt ett viktigt verktyg i vår marknadsföring eftersom den rimmar väl med vår vision ”Tillsammans för bygdens bästa investering”. Om bygdens aktörer mår bra gör vi det också. Allt hänger ihop, och det är därför vi vill vara med och stötta i den omfattning vi gör på gräsrotsnivå, där föreningar, organisationer och evenemang ibland behöver sponsring för att kunna lyfta. 
 
Tack för allt engagemang och välkommen med din ansökan!  
 

Handikappramp på röd bystuga.

Röjeråsens bystugeförening önskade bygga en tillgänglighetsramp in i sin bystuga så att alla – oavsett eventuell funktionsvariation – skulle kunna vara en del av den gemenskap som bystugan innebär. Föreningen ansökte och beviljades sponsring våren 2022. 


tennis005

Rättviks Tennisklubb anordnade tennisskola på utebanorna i Rättvik. Genom sponsringsstödet kunde föreningen hålla ner deltagaravgiften och tillhandahålla utrustning för de som önskar låna tennisracket. För många är det ”första gången” och då saknar man, många gånger, utrustning för barnet. Föreningen ansökte och beviljades sponsring våren 2022. 


image0000061

Siljansnäs Skid & Löparklubb var en av föreningarna som sökte och beviljades stöd från Dala Energi tidigare i år. Föreningen sökte sponsring till nummerlappar som ska användas när de arrangerar serietävlingar i skidor och löpartävlingar.


293732488_142313078470307_2579902312321816042_n

IFK Djura/Djura Byalag som ville bygga en sagostig i Djura. Sagostigen förväntas vara till glädje som besöksmål främst för barnfamiljer i Djura och i dess närhet, men även locka nyfikna besökare från andra orter och således öka Djuras attraktionskraft. Sagostigen kommer kunna bidra till både fysisk aktivitet och social aktivitet i form av utflykter, men också gemenskap och engagemang i bygden.

3

Mockfjärds Discgolfklubb ansökte om stöd för att bygga spångar och trappor för att öka tillgängligheten och slippa halka runt när det blir blött och lerigt.