dala-energi-startbild-2500
Allmänt /

Stäng Snart betalas årets andra elstöd ut

Elprisstöd 2 betalas snart ut

I januari 2023 beslutade regeringen om ett elprisstöd för hela Sverige för perioden november-december 2022. Det senaste beskedet från Försäkringskassan är att elstödet ska ha betalats ut till de flesta berörda hushåll den 9 juni 2023.

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att, tillsammans med Svenska kraftnät, förbereda utbetalning av elstöd till privatpersoner i hela Sverige.

När betalas elprisstödet ut?
Försäkringskassan har meddelat att de räknar med att de flesta hushåll i landet ska ha fått elstödet utbetalat senast den 9 juni 2023.

Vad gäller för företagare?
För företagare gäller följande information. 

Varning för bedragare!
Vi vill varna för misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon där obehöriga försöker få tag på dina inloggningsuppgifter. Detta kan ske genom att be dig logga in med ditt bank-id eller genom att klicka på en länk.

Det är viktigt att du är medveten om att varken Dala Energi, Försäkringskassan, din bank, Svenska kraftnät eller någon annan auktoriserad instans kommer att kontakta dig för att be om att du loggar in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstödet. Om någon kontaktar dig på detta sätt, kan det vara ett bedrägeriförsök. Vi uppmanar dig därför att omedelbart avsluta sådana kontakter.

 

Frågor och svar

Vem har rätt till elprisstödet?

Elprisstödet är tillgängligt för hushåll som hade ett elnätsavtal den 31 december 2022.

Hur mycket pengar kan jag förvänta mig att få i elprisstöd?

Beloppet för elprisstödet varierar beroende på din individuella elförbrukning. Det exakta beloppet kommer att specificeras av Försäkringskassan och kommuniceras till dig. Du kan redan nu räkna ut hur stor din ersättning blir, genom att titta på din förbrukning under perioden 1 november – 31 december 2022.Som kund till Dala Energi tillhör du elområde SE3, och därmed uppgår stödet till 126 öre per använd kilowattimme.

När kommer elprisstödet att betalas ut?

Inom kort börjar Försäkringskassan betala ut elstödet och de räknar med att de flesta ska ha pengar på sitt konto senast den 9 juni 2023.

​​​​​​​Behöver jag ansöka för att få stödet?

Du behöver inte ansöka om elstödet, utan det kommer att betalas ut automatiskt till berättigade hushåll. Har du inget konto kopplat så kommer du att få en utbetalningsavi.

Var kan jag få mer information om elprisstödet?

Dala Energis kundservice har ingen ytterligare information om elprisstödet, än den som redovisas här. För ytterligare information om elprisstödet, och eventuella uppdateringar, rekommenderar vi att du besöker Försäkringskassans hemsida. Där kan du hitta den senaste informationen om elprisstödet

Hur vet jag hur mycket min elförbrukning varit under perioden?

På Mina Sidor kan du se hur hög förbrukning du hade under perioden 1 nov-31 dec 2022. Du hittar även informationen på dina fakturor för perioden.