dala-energi-startbild-2500
Allmänt /

Stäng Nu minskar risken för elavbrott i Säter

Nu minskar risken för elavbrott i Säter

Nu inleds arbetet med att förnya elnätet mellan Stora Skedvi och Nygårdarne i Säters Kommun. Arbetet beräknas pågå fram till och med 2024.

Totalt är det sex kilometer luftledningar som ska grävas ned i marken. Dala Energi byter samtidigt ut sex transformatorstationer mot nya och passar även på att lägga ned en stamledning för fiber för framtida behov.

— Det här är en komplett renovering av elnätet där vi uppgraderar elkablarna hela vägen fram till slutkunderna, berättar Mikael Wiik, projektledare för Dala Energi.

Utvald-nya-ledningar-Sater-800x440

IMG_8536_low3
Sex transformatorstationer ska bytas mot nya i området.

Anledningen bakom bytet är att det befintliga elnätet, med luftledningar och transformatorstationer, har många år på nacken och det är dags att byta.

 

Kommer elkunderna att märka någon skillnad när arbetet är klart?

— Ja, det nya elnätet blir betydligt stabilare eftersom risken för avbrott minskar när vi gräver ned ledningarna och de inte blir lika utsatta för väder, vind och mänsklig påverkan. Hela samhället är mycket beroende av stabil elförsörjning och ju större andel luftledningar vi gräver ned desto stabilare blir elnätet.

Nu i juni arbetar två grävlag för fullt för att lägga de nya kablarna. Det arbetet kommer att fortsätta fram till hösten. Bytet av transformatorstationerna sker löpande under 2024.

IMG_8576_2

 

Blir det några störningar för de boende i området?

— Inte så farligt får vi hoppas, men man kommer att märka att vi är på plats. Till exempel behöver vi borra under körbanan på ett tjugotal ställen för att kunna passera med kablarna. Vägarna kommer oftast fortfarande vara farbara, men vi kan behöva stänga av ena körfältet. Här vill vi gärna skicka med en uppmaning att man tar hänsyn och kör försiktigt förbi de som arbetar vid vägen.

När det nya elnätet är ihopkopplat så ansluts hushållen. Därefter avslutar Dala Energi med att ta bort stolparna som luftledningar tidigare suttit i. Det sker uppskattningsvis under vintern 2024/-25.

— Det här kommer bli riktigt bra när det blir klart, avslutar Mikael Wiik.

Hela projektet beräknas kosta ca 11 miljoner och finansieras delvis av EU-bidrag.


Tidsplan

Sommar och höst 2023
Grävarbeten genomförs för att gräva ned nya kablar på hela sträckan. Ca 20 borrningar under vägar kommer behöva genomföras för att leda fram de nya kablarna.

Vår och sommar 2024
Nya transformatorstationer levereras och installeras. Hushållen ansluts till det nya elnätet.

Vintern 2024-25
Gamla stolpar för luftledningar rivs och transporteras bort.