dala-energi-startbild-2500
Allmänt /

Stäng Kritiken mot Limån

Med tanke på att vi fått kommentarer gällande våra vattenkraftstationer i Limån, vill vi härmed publicera ett svar som kommer ifrån vår vd Bengt Östling. 

Vi sticker inte huvudet i sanden när det kommer till denna fråga, men vi ser till hela bygden utveckling. Vår absoluta ambition är att ansöka om utrivning av våra två vattenkraftstationer i Limån och därmed återställa nedre delen av Limån. Men detta i enlighet med det nya regelverket för miljöprövning av vattenkraft och den nationella plan med tillhörande miljöfond som är framtagen och som sedan i höstas ligger på regerings bord att fastställa.

I den nationella planen har Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät med stöd från bl.a. Länsstyrelserna, gemensamt tagit fram en prioritering utifrån största möjliga nytta för vattenmiljön. Där miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås.

Dala Energi har haft en dialog med Vattenkraftens miljöfond om Limån och hur vi skulle kunna snabba på åtgärderna i Limån och få förtur. På frågan om vi skulle kunna påskynda just Limån så är svaret tydligt, då måste hela prövningsområdet vara med och inte ett enskilt biflöde, d.v.s. alla biflöden till Siljan.

Vi tar initiativ att samordna en sådan process och på det sättet då få beslut tidigare än vad som nu anges i tidplanen för området som i förslaget är satt till 2025.

Vi har tidigare under den långa processen runt nedre delen av Limån föreslagit en återställning av Limån genom bl.a. en stiftelse där flera intressenter gemensamt bidrar till en återställning av Limån. Man faller då ofta tillbaka på att det är Dala Energis ansvar, vilket är helt riktigt. Det är också därför Dala Energi följer det nationella regelverket och finansiering från miljöfonden som energibranschen solidariskt skapat för att återställningar av vattendrag efter småskalig elproduktion”.

– Bengt Östling, vd Dala Energi

 

99073835_2925360990866002_5844144566394945536_o

Vi sticker inte huvudet i sanden när det kommer till denna fråga, men vi ser till hela bygden utveckling. Vår absoluta ambition är att ansöka om utrivning av våra två vattenkraftstationer i Limån och därmed återställa nedre delen av Limån.