dala-energi-startbild-2500
Allmänt /

Stäng I delar av Siljansnäs

Dala Energi har fått i uppdrag av Trafikenheten på Leksands Kommun att byta ut befintlig vägbelysning längs med Moravägen, Björkbergsvägen och Prästbacken i Siljansnäs till LED-belysning. Bytet till LED-armaturer ger en fördelaktig energibesparing och ger ett bättre, klarare sken på vägar som är väl trafikerade.

Vi beräknar att påbörja arbetet i slutet av denna vecka (v 49) och vara klara i slutet av vecka 50.

För din och vår säkerhet i trafiken använder vi oss av TMA (påkörningsskydd), det innebär att framkomligheten kan vara begränsad under den tid arbetet pågår.  Vi hoppas på er förståelse och att ni sänker hastigheten när ni passerar oss vid vägen så att ingen utsätts för en onödig risk.

Siljansnäs_ledarmaturer