dala-energi-startbild-2500

Stäng Frågor och svar

Frågor & Svar

Behöver jag ansöka om avbrottsersättning?
Nej, du behöver inte göra någonting. Vi kommer automatiskt att ersätta dig via fakturering inom de närmaste sex månaderna.

 

Min mat (eller min utrustning) har blivit förstörd eller gått sönder till följd av strömavbrottet. Vart ska jag vända mig?
Avbrottsersättningen är egentligen den ersättning som ska täcka de extra utgifter du har i samband med strömavbrottet. Ibland kan ytterligare kostnader uppstå. För att ersättning skall kunna betalas ut måste du styrka sin skada, därtill uppkomna kostnader och vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.
Du bestämmer om du vill söka ersättning för din skada hos ditt försäkringsbolag eller hos oss. Dala Energi bedömer varje enskilt fall och du kontaktar kundkontakt på 0247-738 20.

Har jag rätt till avbrottsersättning?
Avbrottsersättning börjar när du varit strömlös 12 timmar sammanhängande. Läs mer på vår hemsida under dalaenergi.se/elnat/avbrottsersattning. Äger du en anläggning som har rätt till avbrottsersättning så kommer vi att ersätta dig och du behöver inte ansöka eller kontakta oss.

Hur mycket ersättning har jag rätt till?
Ersättning börjas betala ut vid 12 timmar och kommer sedan att öka, där nästa nivå ligger vid 24 timmar. Hela tabellen, samt ersättningsnivåer, kan du läsa om på vår hemsida dalaenergi.se/elnat/avbrottsersattning.

Jag bor inte i närheten, är min anläggning drabbad av strömavbrott?
Vi arbetar just nu med att sammanställa en lista över vilka adresser som är drabbade för att kunna bekräfta om din anläggning är drabbad. Till dess kan du titta på vår karta på vår hemsida (dalaenergi.se/driftinformation/elnät).
 

 
Har du ytterligare frågor? Tveka inte att höra av dig till oss, 0247-738 20 eller via mail eller chatt (du hittar alla kontaktuppgifter på vår hemsida).