dala-energi-startbild-2500

Stäng Förvärv av Prosumenten

Dala Energi, Dalakraft och Malung-Sälens Elverk förvärvar tillsammans Prosumenten AB

Dala Energi, Dalakraft och Malung-Sälens Elverk genomför ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB, ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring.

Bakgrund till förvärvet

Förvärvet genomförs för att ytterligare öka servicen till bolagens kunder och för att kunna tillhandhålla helhetslösningar kring den energiomställning som krävs i samhället för att nå en hållbar framtid. Den kunskap, och rådgivning som finns inom respektive bolag nu kan sammanföras och på så sätt ge kunderna ännu bättre support i dessa frågor.

Tidigare ägare av Prosumenten, Kjell Stålberg, kvarstår som delägare och tar en roll för att ytterligare stärka leveranser och kundsupporten. Bolaget får en ny vd i Jörgen Malmberg som får en central roll för att bygga vidare på Prosumentens kundlöfte att agera rådgivare till bostadsägarna.

– Genom att vi får starka ägare kan vi fortsätta utveckla bolaget genom den kunskap och rådgivning som finns hos dessa bolag – Kjell Stålberg delägare Prosumenten.

 

Uttalanden från respektive bolag

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda helhetslösningar inom energiomställningen som innebär att produkter tillsammans med hög kompetens innebär lägre energianvändning och därmed minskade kostnader för våra kunder – Bengt Östling vd Dala Energi.

– Vi får många frågor från våra kunder hur de kan sänka sina kostnader och hur de skall tänka när de investerar i till exempel solceller och elbilar. Därför blir Prosumenten en viktig del av ett helhetstänk med kundens energianvändning i centrum – Mats Bengtsson vd Dalakraft.

– Vi vill vara aktiva tillsammans med våra kunder så att de får ut maximalt av sina investeringar i grön energi. Det kan vi göra genom att kombinera produkter med kunskap om energianvändning, därför är detta förvärv en viktig del i vårt kunderbjudande – Daniel Segerholm vd Malung-Sälens Elverk.

 

Länk till Prosumenten AB:s hemsida.

Close-up of human hand touching solar panel during Sunset

Närbild av mänsklig hand som tar på solpaneler i solnedgång.