Hållbart
Bidrar till ett hållbart samhälle
Energieffektivt
Optimerar dina energikostnader
2 Stabil värmeekonomi
Möjlighet till olika debiteringsmodeller
3 Driftsäkert
Hög leveranssäkerhet året runt
Tillförlitligt
Minimalt behov av tillsyn och skötsel
5 Värdebeständigt
En investering för många generationer framåt

Detta ingår i serviceavtalet

 • Ett årligt hembesök för service av fjärrvärmeanläggningen
 • En årlig intrimning av anläggningen, för ökad effektivitet
 • Förmånliga priser på material och arbete, innefattande kontroll, reparation, justering, etc.
 • Jourberedskap dygnet via servicetekniker från Dala Energi Värme
 • • Självriskförsäkring vid eventuella skador
  som orsakats av anläggningen

  • Fri telefonrådgivning rörande
  driften av din fjärrvärmeanläggning

 • Hållbart
  Bidrar till ett hållbart samhälle
  Energieffektivt
  Optimerar dina energikostnader
  2 Stabil värmeekonomi
  Möjlighet till olika debiteringsmodeller
  3 Driftsäkert
  Hög leveranssäkerhet året runt
  Tillförlitligt
  Minimalt behov av tillsyn och skötsel
  5 Värdebeständigt
  En investering för många generationer framåt