dala-energi-meny-investerare-2400

Finansiell kalender

Delårsrapporter för 2022 upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum:

Årsredovisning 29 april 2022

Delårsrapport Q1 13 maj 2022

Årsstämma 20 maj 2022

Delårsrapport Q2 31 augusti 2022

Delårsrapport Q3 11 november 2022

Bokslutskommuniké 28 februari 2023

Leksand_hamnen