Aktieägare på Dala Energis bolagsstämma

 

Finansiell kalender 2023

Delårsrapporter för 2023 upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum:

Bokslutskommuniké 2022: 28 Februari 2023

Årsredovisning: Prel 28 april 2023

Delårsrapport Q1: 12 Maj 2023

Årsstämma: 26 maj 2023

Delårsrapport Q2: 31 Augusti 2023

Delårsrapport Q3: 17 November 2023

Bokslutskommuniké 2023 29 februari 2024

Leksand_hamnen