dala-energi-meny-investerare-2400

Bolagsordning

Instruktion för valberedning

Styrelse

Portratt_Ake_200x267px

Åke Söderman,
Styrelseordförande 

Född 1950, invald 2000.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Åke Söderman är advokat och konkursförvaltare. Åke Söderman har varit juridiskt ombud för Dala Energi i samband med tvister.

Utbildning

Åke Söderman har en Juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Åke Söderman även styrelseledamot i Advokat Åke Söderman AB och styrelsesuppleant i Dalakraft AB, Advokataktiebolaget Probitas, Advokat Erik Söderman AB och Värmevärden Siljan AB.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Åke Söderman har under de senaste fem åren varit styrelsesuppleant i Dala Energi Värme AB och Rättvik Energi AB.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Åke Söderman innehar direkt 4 875 aktier och indirekt, genom bolaget Advokat Åke Söderman AB, 5 625 aktier men inga optioner i Dala Energi. Åke Söderman är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


Anders_Ahlgren_18x24_44014-09
Anders Ahlgren
styrelseledamot 

Född 1952, invald 2019.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Anders Ahlgren har varit egenföretagare sedan 1989. Utöver detta har Anders Ahlgren även varit aktiv politiker inom kommun, region och riksdag. Anders Ahlgren är även insynsråd vid länsstyrelsen i Dalarna och är styrelseledamot i Stiftelsen Hantverk & Utbildning och Leksands Folkhögskola.

Utbildning

Anders Ahlgren har studerat ekonomi vi Högskolan Dalarna, men inte tagit någon examen.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Anders Ahlgren även styrelseledamot i Gagnline affärsutveckling Aktiebolag, Promål AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB och styrelsesuppleant i Gagnefsbostäder Aktiebolag, Miljönären Franschise AB, Bostadsrättsföreningen Granliden.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Anders Ahlgren har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Leksands IF Ishockey AB (publ), Visit Södra Dalarna AB, Bostadsrättsföreningen Leksand Tallbacken 1, Bostadsrättsföreningen Leksand Tallbacken 2, Äventyr Dalälven ekonomisk förening och Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, ekonomisk förening.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Anders Ahlgren innehar vid datumet för Prospektet 2 433 aktier men inga optioner i Dala Energi. Anders Ahlgren är oberoende i för­hållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


stefan_200x267

Stefan Eriksson
Styrelseledamot 

Född 1966, invald 2018.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Stefan Eriksson har ingen ytterligare erfarenhet eller betydande sysselsättning utöver vad som framgår nedan.

Utbildning

Stefan Eriksson har utbildat sig till gymnasieingenjör på Soltorgsgymnasiet.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Stefan Eriksson även bolagsman i Handelsbolaget Tri-Guardian. Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Stefan Eriksson var tidigare innehavare av det enskilda bolaget JASTER.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Stefan Eriksson innehar 200 aktier eller men inga optioner i Dala Energi. Stefan Eriksson är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


Portratt_Karl-erik_200x267px

Karl-Erik Hagström
Styrelseledamot 

Född 1967, invald 2015.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Karl-Erik Hagström har tidigare varit ekonomichef inom American Express-koncernen och är styrelseordförande i Älvdalens Besparingsskog.

Utbildning

Karl-Erik Hagström har ingen utbildning som är relevant för hans uppdrag i Dala Energi.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Karl Erik Hagström även styrelseledamot i Väsa Kraftaktiebolag, Blybergs Kraftaktiebolag, Aktiebolaget Rots Övre Kraftverk (ordförande), AB Albin Hagström, Karl Erik Hagström Aktiebolag, ÄSI Produktion AB (ordförande), Hagström A/S och ÄSI Kraft AB (ordförande). Karl Erik Hagström är även verkställande direktör i AB Albin Hagström och styrelsesuppleant i Psykolog Helena Berg Aktiebolag samt FB Administrative Research Aktiebolag.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Karl-Erik Hagström har inte några avslutade förvaltnings-, tillsyns och ledningsuppdrag under de senaste fem åren.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Karl-Erik Hagström innehar 600 aktier men inga optioner i Dala Energi. Karl-Erik Hagström är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


Portratt_Jonny_200x267px

Jonny Jones
Styrelseledamot 

Född 1965, invald 1999.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Jonny Jones är kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun.

Utbildning

Jonny Jones har ingen utbildning som är relevant för hans uppdrag i Dala Energi.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Jonny Jones styrelseledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (ordförande), Rättviks Skoljordbruk AB (ordförande) och Utveckling i Dalarna Holding AB. Jonny Jones är även styrelsesuppleant i Fjällko från Dalarna ekonomisk förening. 

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Jonny Jones har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Dalhalla Förvaltning AB och styrelsesuppleant i AB Dalaflyget.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Jonny Jones innehar 2 225 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta äger Rättviks kommun, vars kommunstyrelse Jonny Jones är ordförande i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi. Jonny Jones är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen, men är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


tomas

Tomas Bergsten
Styrelseledamot

Född 1982, nyvald 2022

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Tomas Bergsten har sedan 2011 arbetat som projektledare för investeringsprojekt i stam- och regionnätet för el. Sedan 2015 i eget konsultbolag. Sedan 2019 är Tomas aktiv i kommunpolitiken i Leksand med ordförandeposten i Utbildningsutskottet som huvudsakligt uppdrag. Arbetet som projektledare utförs sedan 2019 på deltid.

Utbildning

Tomas Bergsten är Civilingenjör i Energisystem och har utbildat sig vid Uppsala universitet.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Tomas Bergsten är ordförande i Leksand och Rättviks kommuners gemensamma nämnd för Vuxenutbildning och ledamot i Kommunstyrelsen i Leksand. Därutöver är han styrelseledamot i Leksand Projektkonsult AB.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Tomas Bergsten innehar inte några aktier eller optioner i Dala Energi. Dock äger Leksands kommun, vars kommunstyrelse Tomas är ledamot i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi.

Tomas Bergsten är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen, men beroende i förhållande till Bolagets större ägare.


susanne_200x267

Susanne Löfås Hällman
Styrelseledamot 

Född 1964, invald 2018.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Susanne Löfås Hällman är HR Direktör i Dellner Couplers AB och är certifierad styrelseledamot vid Styrelseakademin.

Utbildning

Susanne Löfås Hällman är utbildad företagsekonom vid Högskolan i Gävle. 

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi har Susanne Löfås Hällman inte några andra pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag. Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren:

Susanne Löfås Hällman har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Rekryteringslots Dalarna Ekonomisk förening.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Susanne Löfås Hällman innehar inte några aktier eller optioner i Dala Energi. Susanne Löfås Hällman är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


sofia

Sofia Liljeblad
Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

Född 1975, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Sofia Liljeblad har ingen ytterligare erfarenhet eller betydande sysselsättning utöver vad som framgår nedan.

Utbildning

Sofia Liljeblad har läst till ekonom vid Högskolan Dalarna.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Sofia Liljeblad även styrelseledamot i HSB Bostadsrättsförening Tre Kullor i Leksand.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Sofia Liljeblad har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Bergakungen i Leksand.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Sofia Liljeblad innehar 2 400 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta innehar Ella och Hugo Liljeblad, som båda är närstående till Sofia Liljeblad, 100 aktier vardera i Dala Energi.

Sofia Liljeblad är beroende i förhållande till Bolaget, men oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


Portratt_Erik_200x267px

Erik Olsson
Styrelseledamot arbetstagarrepresentant 

Född 1982, invald 2017.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Erik Olsson är elektriker/elkraftstekniker. 

Utbildning

Erik Olsson har gått elprogrammet på Stierhööksgymnasiet.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi har Erik Olsson inte några andra pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag. Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Erik Olsson har under de senaste fem åren inte haft några avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Erik Olsson innehar 3 250 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta innehar Marie Olsson, som är närstående till Erik Olsson, 500 aktier i Dala Energi. Erik Olsson är beroende i förhållande till Bolaget, men oberoende i förhållande till Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.


 

Valberedningens sammansättning

Ägarnas förväntningar

Senior Management – Företagsledning

Portratt_Bengt_200x267px

Bengt Östling
VD

Född 1971, anställd 2016.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Bengt Östling har ingen ytterligare erfarenhet eller betydande sysselsättning utöver vad som framgår nedan.

Utbildning

Bengt Östling har en Bachelor of Science, Control and Maintenance, från Mittuniversitetet och har även gått utbildningen Executive Program in Infra Service Management vid KTH Executive School.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver tjänsten som VD i Dala Energi är Bengt Östling styrelseledamot i Dalakraft AB, Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivarservice i Stockholm AB, Dala Vind AB, Dala Energi Kraftproduktion AB, Värmevärden Siljan AB och Kurbit AB. Utöver detta är Bengt Östling även styrelseledamot tillika VD i Dala Energi Elnät AB och Dala Energi Fibernät AB.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Bengt Östling har under de senaste fem åren varit styrelseledamot i Rättvik Energi AB och BIODAL Kraftvärme AB. Bengt Östling har även varit styrelseledamot tillika VD i Dala Elnät Aktiebolag, Dala Energi Värme AB och Dala Nät AB. Utöver detta har Bengt Östling även varit extern vice VD i Falu Energi & Vatten AB.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Bengt Östling innehar 4 300 aktier men inga optioner i Dala Energi.


asa

Åsa Bergqvist
Operativ chef/Vice vd

Anställd 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Åsa har erfarenhet som chef, projektledare och verksamhetsutvecklare inom såväl Trafikverket som Stora Enso.

Utbildning

Högskoleingenjörs- samt kandidatexamen inom Kemiteknik på Högskolan Dalarna.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver styrelseposten i Dala Energi har Åsa Bergqvist inte några andra pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Åsa Bergqvist innehar 500 aktier men inga optioner i Dala Energi.


Portratt_Susanne_200x267px

Susanne Juhl
CFO/Ekonomichef

Född 1967, anställd 2011.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Innan Susanne Juhl anställdes på Dala Energi arbetade Susanne Juhl som auktoriserad redovisningskonsult på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers under 10 år. Susanne Juhl har även varit controller inom Dala Energi-koncernen.

Utbildning

Susanne Juhl har en ekonomie kandidatexamen från Högskolan Karlstad.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver tjänsten som ekonomichef/CFO i Dala Energi är Susanne Juhl styrelsesuppleant i Dala Energi Elnät AB, Dala Energi Fibernät AB, Fröderbergs Entreprenad och Brunnsborrning AB och Dala Energi Kraftproduktion AB.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Susanne Juhl har under de senaste fem åren varit styrelsesuppleant i Dala Elnät Aktiebolag, Dala Energi Värme AB, Dala Nät AB, BIODAL Kraftvärme AB, Värmevärden Siljan AB och Kurbit AB.

Aktuella delägarskap/aktieinnehav

Susanne Juhl innehar inte några aktier eller optioner i Dala Energi.


Executive Management – Verkställande ledning

Porträtt_Peder_Löf_200x267px

Peder Löf
Entreprenadchef

Född 1976, anställd 2018.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Peder Löf är sekreterare i Tina Samfällighetsförening. Vidare har Peder Löf innehaft positionen som Site Manager i RemaSawco. Peder Löf har även varit både styrelseledamot och ordförande i Söderås Byskolas Föräldraförening.

Utbildning

Peder Löf har en Bachelor of Engineering (BEng), Electrical and Electronics Engineering, från Halmstad University.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver tjänsten som entreprenadchef i Dala Energi har Peder Löf inte några andra pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag. Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren:

Peder Löf har under de senaste fem åren varit styrelsesuppleant i FBA Teknik AB och Löfs Veterinärvård AB.


anders_webb

Anders Erikmats
Teknikchef

Född 1962, anställd 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Uppdateras inom kort.

Utbildning

Anders Erikmats har utbildat sig till elkraftstekniker två elkrafttekniskt gymnasie,  gymnasieingenjör, maskin samt elmätteknik på högskoleingenjör.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Lång erfarenhet som ledare inom elkraftindustrin bland annat från ABB, Ericsson Cables, El Kraftteknik & Konsult.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren

Anders Erikmats har under de senaste fem åren inte haft några avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag.


anna

Anna Jakobsson
Chef HR-enheten

Född 1980, anställd 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Anna Jakobsson har ingen ytterligare erfarenhet eller betydande sysselsättning utöver vad som framgår nedan.

Utbildning

Anna Jakobsson har en kandidatexamen i Personal, Arbete & Organisation från Stockholms universitet.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver tjänsten som Chef HR i Dala Energi har Anna Jakobsson inte några andra pågående förvaltnings-, tillsyns-, och ledningsuppdrag.


fredrik

Fredrik Johnsson
IT-chef

Född 1972, anlitad 2021.

Fredrik Johnsson är en inhyrd konsult som arbetar halvtid som IT-chef i Dala Energi.

Erfarenhet och betydande sysselsättning

Fredrik Johnsson har ingen ytterligare erfarenhet eller betydande sysselsättning utöver vad som framgår nedan.

Utbildning

Fredrik Johnsson har utbildat sig till gymnasieingenjör, har en examen i Mechanical Engineering från Chalmers Tekniska högskola och har studerat till ekonom DIHM vid IHM Business School.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag

Utöver tjänsten som IT-chef i Dala Energi är Fredrik Johnsson även IT-chef på Dalakraft AB och Enkla Elbolaget AB samt styrelseledamot i incubIT AB. Fredrik Johnsson är även styrelseledamot tillika VD i Incubit Group AB.

Avslutade förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren:

Fredrik Johnsson har under de senaste fem åren vari styrelseledamot i Hansson & Jakobsson Storkök AB och Tim Kyla AB. Fredrik Johnsson har även varit innehavare av det enskilda bolaget Elevate.


sofia

Sofia Liljeblad
Tillförordnad chef Kundrelationer

Född 1975, anlitad 2013.

Sofia Liljeblad är tillförordnad chef för enheten Kundrelationer.