Fakturor

Dala Energi tar emot fakturor på tre sätt. I första hand via e-faktura, i andra han via PDF-faktura och i tredje hand via pappersfaktura. Vi ersätter dagens inskannade pappersfakturor med e-fakturor eller PDF-fakturor så långt det är möjligt. Med denna förändring får vi en effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt hållbarhetsarbete.

Har ni ingen lösning för att skicka e-faktura idag eller behöver stöd för att komma i gång, kontakta gärna vår samarbetspartner, Scancloud AB via

Telefonnummer: 08-559 22 077 eller
Mail: edisupport@scancloud.se


Fakturor till Dala Energis bolag

Bolag                                                        Organisationsnummer

Dala Energi AB                                            556000-9374

Dala Energi Elnät AB                                   556166-7758

Dala Energi Fibernät AB                              556589-3046

Dala Energi Kraftproduktion AB                  556803-9191


E-faktura

Om Ni har ett affärssystem finns det oftast möjlighet att skapa e-faktura. Kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedanstående information.

Vår elektroniska identifierare för e-fakturor är:

Dala Energi AB                                        7365560009379

Dala Energi Elnät AB                               7365561667752      

Dala Energi Fibernät AB                              7365565893041

Dala Energi Kraftproduktion AB              Uppgiften uppdateras


 PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mottagande bolags mejladress nedan. En faktura per PDF-fil.

OBS! Skannade PDF-fakturor accepteras ej.

 

PDF-fakturor mejlas till:

Dala Energi AB                                   fakturadalaenergi@dalaenergi.se

Dala Energi Elnät AB                              fakturadalaenergielnat@dalaenergi.se

Dala Energi Fibernät AB                        fakturadalaenergifibernat@dalaenergi.se

Dala Energi Kraftproduktion AB         fakturadalaenergikraft@dalaenergi.se

 

OBS: Endast fakturor skall skickas till denna adress 

Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens (beställarens namn) och projektnummer

Fakturor som inte innehåller denna information kan komma att återsändas till leverantören.