För leverantörer

Fakturor

Dala Energi tar emot fakturor på tre sätt. I första hand via e-faktura, i andra han via PDF-faktura och i tredje hand via pappersfaktura. Vi ersätter dagens inskannade pappersfakturor med e-fakturor eller PDF-fakturor så långt det är möjligt. Med denna förändring får vi en effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt hållbarhetsarbete.

Har ni ingen lösning för att skicka e-faktura idag eller behöver stöd för att komma i gång, kontakta gärna vår samarbetspartner, Scancloud AB via:

Telefonnummer: 08-559 22 077 eller
Mail: edisupport@scancloud.se


Fakturor till Dala Energis bolag

Bolag    Organisationsnummer
Dala Energi AB 556000-9374
Dala Energi Elnät AB 556166-7758
Dala Energi Fibernät AB 556589-3046
Dala Energi Kraftproduktion AB 556803-9191

 

E-faktura

Om Ni har ett affärssystem finns det oftast möjlighet att skapa e-faktura. Kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedanstående information.

Vår elektroniska identifierare
för e-fakturor är:
Dala Energi AB 7365560009379
Dala Energi Elnät AB 7365561667752
Dala Energi Fibernät AB 7365565893041
Dala Energi Kraftproduktion AB Uppgiften uppdateras

 

PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mottagande bolags mejladress nedan. En faktura per PDF-fil.

OBS! Skannade PDF-fakturor accepteras ej.

PDF-fakturor mejlas till: 
Dala Energi AB fakturadalaenergi@dalaenergi.se
Dala Energi Elnät AB fakturadalaenergielnat@dalaenergi.se
Dala Energi Fibernät AB fakturadalaenergifibernat@dalaenergi.se
Dala Energi Kraftproduktion AB fakturadalaenergikraft@dalaenergi.se

 

OBS: Endast fakturor skall skickas till denna adress 

Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens (beställarens namn) och projektnummer.

Fakturor som inte innehåller denna information kan komma att återsändas till leverantören.