Har du problem med leveransen av el eller fjärrvärme?

Felanmälan när du är strömlös kan göras dygnet runt på telefon 0247-738 99. Efter kontorstid kopplas samtalen vidare till SOS Alarm. Under en kraftig störning kan det ibland vara svårt att komma fram. Avvakta och prova att ringa igen.

fjrrame_image

Har du problem med din fiberuppkoppling?

Din felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.
Planerade avbrott på din fiberleverans meddelas av din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter till aktuell tjänsteleverantör hittar du i tjänsteportalen hos Zitius. 

Är fiberkabeln avgrävd kontakta Dala Energi, tel 0247-738 20.

fjrrame_image

Nu påbörjar vi höstens rondering av gatubelysning i Rättvik och Leksand. 

I Rättvik påbörjas ronderingen den 18 september, och i I Leksand under vecka 39, d.v.s. kring den 23-27 september.

Det kommer under en period innebära att gatubelysningen är tänd under dagtid. Det är svårt att ange exakta tidsangivelser för olika områden då andra arbetsuppgifter av mer akut karaktär kan komma på förtur. Det beror också på vad ronderingen medför i reparationsbehov.

Vi hoppas på överseende och att åtgärderna leder till en bättre belysning och en tryggare miljö!