Har du problem med leveransen av el eller fjärrvärme?

Felanmälan när du är strömlös kan göras dygnet runt på telefon 0247-738 99. Efter kontorstid kopplas samtalen vidare till SOS Alarm. Under en kraftig störning kan det ibland vara svårt att komma fram. Avvakta och prova att ringa igen.

fjrrame_image

Har du problem med din fiberuppkoppling?

Din felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.
Planerade avbrott på din fiberleverans meddelas av din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter till aktuell tjänsteleverantör hittar du i tjänsteportalen hos Zitius. 

Är fiberkabeln avgrävd kontakta Dala Energi, tel 0247-738 20.

fjrrame_image

Nu åtgärdar vi tidigare anmäld belysning i Rättvik och Leksand, samt lampor som upptäckts vid ronderingen i september. 

Arbete pågår kring Lisselbyvägen och det innebär att det kommer att lysa även dagtid nu under helgen. Gäller Lisselbyvägen och del av Granvägen (på Åkerö)

Gatubelysningen i området kring Mullbacken ska nu vara tillkopplad. Vi kan komma att behöva koppla ifrån igen tillfälligt, på uppdrag av Dala Vatten & Avfall som utför ett projekt där.

Vi hoppas på överseende och att åtgärderna leder till en bättre belysning och en tryggare miljö!