Har du problem med leveransen av el eller fjärrvärme?

Felanmälan när du är strömlös kan göras dygnet runt på telefon 0247-738 99. Efter kontorstid kopplas samtalen vidare till SOS Alarm. Under en kraftig störning kan det ibland vara svårt att komma fram. Avvakta och prova att ringa igen.

fjrrame_image

Har du problem med din fiberuppkoppling?

Din felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.
Planerade avbrott på din fiberleverans meddelas av din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter till aktuell tjänsteleverantör hittar du i tjänsteportalen hos Zitius. 

Är fiberkabeln avgrävd kontakta Dala Energi, tel 0247-738 20.

fjrrame_image

Tack för att du lämnar in anmälan om trasig gatubelysning. Vi är nu klara med årets uppdrag i Leksand och har fortsatt arbetet på annan ort. Din anmälan är viktig för oss och sparas till nästa års rondering som kommer att påbörjas i Leksand till våren. 

Vi hoppas på överseende och att åtgärderna leder till en bättre belysning och en tryggare miljö!