Har du problem med leveransen av el eller fjärrvärme?

Felanmälan när du är strömlös kan göras dygnet runt på telefon 0247-738 99. Efter kontorstid kopplas samtalen vidare till SOS Alarm. Under en kraftig störning kan det ibland vara svårt att komma fram. Avvakta och prova att ringa igen.

fjrrame_image

Har du problem med din fiberuppkoppling?

Din felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.
Planerade avbrott på din fiberleverans meddelas av din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter till aktuell tjänsteleverantör hittar du i tjänsteportalen hos Zitius. 

Är fiberkabeln avgrävd kontakta Dala Energi, tel 0247-738 99.

fjrrame_image