dala-energi-meny-elnat-2400

Vid strömavbrott

När ovädret slår till, finns det skäl att påminna om en del nyttig information om du skulle drabbas av en driftstörning. Sedan år 2011 får enligt lag inga strömavbrott vara längre än 24 timmar. Samtidigt utgår avbrottsersättning till drabbade kunder redan efter 12 timmar. Oftast varar dock strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går.

Att göra hemma vid strömavbrott

Långvariga strömavbrott är rätt ovanliga, men det kan ändå kännas tryggt att vara förberedd.

 

Även om ljuset slocknar är det inte alltid ett totalt strömavbrott, börja därför alltid med att kontrollera:

 • Att säkringarna i proppskåpet är hela
 • Att jordfelsbrytaren inte löst ut (om du har en sådan)
 • Om det lyser hos grannarna


Några saker som är bra att ha hemma:

 • Vatten på flaska
 • Extra säkringar (även huvudsäkringar)
 • Ficklampa med batterier
 • Värmeljus/stearinljus
 • Tändstickor/tändare
 • Batteriradio och batterier till radion
 • Konserver
 • Dunkar/hinkar
 • Våtservetter
 • Sprit- eller gasolkök och bränsle till köketUndvik att öppna/stänga kyl och frys så klarar sig maten bättre. Om det är kallt ute kan du även ställa ut maten.

Checklista


Se vår film om hur du bör agera vid strömavbrott

 

Avbrottsersättning

Om du haft ett elavbrott på minst tolv sammanhängande timmar kan du i vissa fall få avbrottsersättning, läs mer om villkoren för ersättning här. Dala Energi Elnät AB följer Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om avbrottsersättning och skadestånd.

Enligt ”Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare” (STEMFS 2007:2), ska elnätsföretaget lämna följande information minst en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till elnätsföretagets elnät. Informationen avser elanvändarens rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen.

Se Energimarknadsbyrån.se om gällande lagstiftning.

Skadestånd för privatpersoner

Om du har haft strömavbrott kan du ha rätt till skadestånd, oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall och annan förlust på grund av avbrottet.  Här hittar du vår ansökan för skadestånd. Skriv ut, fyll i och signera ansökan och skicka in till oss.

Skadestånd för näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0247-738 20, e-post: info@dalaenergi.se. Postadress: Dala Energi AB Box 254 793 26 Leksand.