dala-energi-meny-elnat-2400

Nätpriser

Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen

Säkrings-
storlek
Pris exkl. moms Pris inkl. momsöre/kWh
AmpereAbonnemang
kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Abonnemang
kr/år
Elöverföring
öre/kWh
16 lägenhet *1 61915,502 02419,38
163 67215,504 59019,38
205 09615,506 37019,38
256 37515,507 96919,38
358 91615,5011 14519,38
5012 73015,5015 91219,38
6316 09115,5020 11419,38

*Nättariff för ”lägenhet” tillämpas endast för lägenhet i fastighet** med gemensam elanslutning för minst 3 abonnemang, d.v.s. 1 huvud-abonnemang och 2 lägenhetsabonnemang

**Med fastighet avses huskropp där året runt-boende är möjligt


Energiskatt 2022

45,00 öre/kWh (36,00 öre/kWh exkl. moms)
33,00 öre/kWh (26,40 öre/kWh exkl. moms) för de med reducerad energiskatt


Prisinformation för våra högspänningskunder (10 kV)

Prislista_högspänningskunder (220401)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

Prisinformation för våra lågspänningskunder (0,4 kV)

Prislista_lågspänningskunder (220401)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

Avtalsvillkor

Nät 2012 H (rev) Högspänningskund
Nät 2012 K (rev 2) Konsument 
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare


Kontaktpunkt
Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka övriga möjligheter som finns för dig som kund.

Kontaktpunkt


Ersättning nätnytta
3,2 öre/kWh exkl. moms (4,0 öre/kWh inkl. moms)


Prislista övrigt
Engångskostnad                                                Exkl. moms                                 Inkl. moms

Byte av huvudsäkring
Fast pris                                                           823 kr                                       1 028 kr


Information om avbrottsersättning och skadestånd
Visste du att om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning? Läs mer här.