dala-energi-meny-elnat-2400

Nätpriser

Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

SÄKRINGSABONNEMANG

Nedanstående prislista gäller från och med 2023-04-01

Säkrings-
storlek
Pris exkl. momsPris inkl. momsöre/kWh
AmpereAbonnemang
kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Abonnemang
kr/år
Elöverföring
öre/kWh
16 lägenhet *1 99215,502 49019,38
164 51815,505 64819,38
206 27115,507 83919,38
20 lägenhet *3 13615,503 92019,38
257 84415,509 80519,38
3510 97115,5013 71419,38
5015 66415,5019 58019,38
6319 80015,5024 74919,38
Över 63***

* Nättariff för ”lägenhet” tillämpas endast för lägenhet i fastighet** med gemensam elanslutning för minst 3 abonnemang, d.v.s. 1 huvud-abonnemang och 2 lägenhetsabonnemang

** Med fastighet avses huskropp där året runt-boende är möjligt

*** Kunder med behov av större mätarsäkring än 63A hänvisas till effektabonnemang. Vid byte från mindre mätarsäkring till större än 63A behöver mätarplatsen byggas om för strömtransformatormätning. Vill man gå ner i effekt från över 63A (effektabonnemang) till säkringsabonnemang 16-63A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.


EFFEKTABONNEMANG

Prisinformation för våra lågspänningskunder (0,4 kV)

Prislista_lågspänningskunder (230401)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

Prislista_lågspänningskunder (221001)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

 

Prisinformation för våra högspänningskunder (10 kV)

Prislista_högspänningskunder (230401)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

Prislista_högspänningskunder (221001)
Avgifterna gäller exkl. moms. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 


Energiskatt 2023

49,00 öre/kWh (39,20 öre/kWh exkl. moms)
37,00 öre/kWh (29,60 öre/kWh exkl. moms) för de med reducerad energiskatt

Avtalsvillkor

Nät 2012 H (rev) Högspänningskund
Nät 2012 K (rev 2) Konsument 
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare


Kontaktpunkt
Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka övriga möjligheter som finns för dig som kund.

Kontaktpunkt


Ersättning nätnytta (gäller fr.o.m. 23-04-01)
4,2 öre/kWh exkl. moms (5,25 öre/kWh inkl. moms)


Prislista övrigt
Engångskostnad                                                Exkl. moms                                 Inkl. moms

Byte av huvudsäkring
Fast pris*                                                           823 kr                                       1 028 kr

* I samband med mätarbyte blir kostnaden 400 kr + moms (500 kr ink moms)


Information om avbrottsersättning och skadestånd
Visste du att om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning? Läs mer här.