dala-energi-meny-elnat-2400

Prislista mindre kundjobb

Kompletta priser om inte annat anges.

Vi erbjuder inte rot och/eller rut-avdrag på dessa jobb idag.


Mindre kundjobb Fiber

Pris inkl. moms

Installation av CPE i BRF

Fast prisGäller i BRF:er där fibern är framdragen till LGH men där det är upp till varje bostadsrättsinnehavare att besluta om samt bekosta sista installation. Om det saknas eluttag där CPE ska monteras beställer kund det av lokal entreprenör.

3 750 kr

Ned och uppmontering av CPE

(Exempelvis vid renoveringar).Priset gäller då cpe:n sätts tillbaka på samma plats och fibern är hel.

2 400 kr

Mindre kundjobb El

Ändring av Säkringsstorlek

(säkra ner eller upp till max 25 A).Utförs på plats hos kund, priset inkluderar resa. Uppsäkring kan endast ske om kundens anläggning är godkänd för det.

1 028 kr

Ändring av Säkringsstorlek

(säkra ner eller upp till max 25 A) på plats hos kund när det sker i samband med mätarbyte.

500 kr

Installation av nytt kabelmätarskåp vid tomtgräns

(schakt och kabel tillkommer per löpmeter (lpm), se tillkommande kostnad nedan)

20 000 kr

Förläggning av kabel

per lpm inklusive skyddsrör och grovåterställning (ej asfalt)

338 kr/m

Installation av komplett fasadmätarskåp

på husvägg där servis kommer in i fastighet idag.

9 250 kr

Felsökning på plats hos kund

(exempelvis kontroll av mätare på grund av hög förbrukning eller undersökning vid strömlöst). Avgiften tas ut om felet inte är orsakat av Dala Energi/Dala Energis utrustning. Startkostnad tillkommer under kvällar och helger, se nedan.

901 kr/h

Startkostnad helger och vardagskvällar (kl 16:00–07:00)

Timkostnad tillkommer enligt ovan

2 600 kr
 

Trädfällning

(Detta gäller träd som inte utgör fara för el-ledningar, dvs träd som vi inte har någon skyldighet att ta ner, nedan kallat utsiktsträd).

Trädfällning pris/h

(utsiktsträd)

650 kr/h

Trädfällning där det krävs Maskin + förare pris/h

(utsiktsträd)

1 880 kr/h