dala-energi-meny-elnat-2400

Mikroproduktion el

Funderar du på att producera egen el? Som elnätsföretag är vi positiva till mikroproduktion av el. Det ska vara lätt att komma igång och producera egen el.

Skulle du vilja veta hur mycket solceller just din fastighet skulle kunna producera? Dalakraft har en applikation där du genom att fylla i din adress omedelbart får ett resultat om energimängden, pris inkl installation och hur mycket du skulle kunna spara årligen. Klicka här för att komma direkt till Räkna med sol.

Du som producerar el och matar in el du inte själv förbrukar till övriga elnätet, får under vissa förutsättningar skattereduktion för det. Dala Energi ersätter dig för den nätnytta du bidrar med. Ersättning nätnytta: 4,0 öre/kWh.

Läs mer på Skatteverkets sida
Mikroproduktion av förnybar el
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

test_kolumn_bolagsstamma

 

Så här går du tillväga

  1. Fundera på hur stor anläggning du vill bygga? Som mikroproducent får du inte producera mer el än du använder under året och inte installera högre effekt än 43,5kW, 63A. En tumregel är att en optimalt placerad solkraftsanläggning (rakt i söder, vinklat 45 grader) ger omkring 900 kWh per installerad kW. Det vill säga att en 5 kW anläggning producerar cirka 4500 kWh på ett år.
  2. Kontakta en behörig elektriker som  gör anmälan här (länken ersätter tidigare pdf för/färdiganmälan, ärenden administreras enbart via foranmalan.nu).
  3. Vi kontrollerar att elnätet är rätt dimensionerat för att kunna ansluta din produktion. Om elnätet behöver förstärkas för att ta emot den önskade produktionen hamnar ingen extra kostnad på dig som kund, så länge produktionen har en maxeffekt på 43,5 kW. Processen med elnätsförstärkning kan däremot bli långdragen då efterfrågan på detta ständigt ökar.
  4. När elektrikern fått medgivande från oss sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Dala Energi, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet. Anläggningen får inte kopplas in mot elnätet utan godkännande från Dala Energi. Tänk på att elanläggningen ej får tas i bruk förrän den är godkänd av Dala Energi. Du är nu mikroproducent.
  5. Om du vill kan du kontakta valfri elhandlare för att upprätta ett avtal om försäljning av eventuellt överskott av el.

Läs mer om mikroproduktion på Energiföretagen Sverige.Har du frågor om mikroproduktion mejla din fråga till oss på info@dalaenergi.se